Nordsjællandsk kommune afslører socialt snyd for 7 millioner

Velfærd

10/5/17 8:10

Nick Allentoft

Godt 300 borgere i Rudersdal Kommune røg sidste år i søgelyset for socialt snyderi. Foreløbig gevinst ifølge kommunen, er 7 millioner kroner i 66 sager.

I 2016 igangsatte Kontrolgruppen 274 sager, og ved udgangen af året er 66 sager afsluttet med en samlet offentlig besparelse på lidt over 7. millioner kroner, heraf er 651.000 tilbagebetalingskrav mens 6.4 millioner kroner udgør en fremtidig besparelse. Rudersdal Kommunes andel udgør knap 5 millioner Skroner.

- Kontrolgruppen er sat i verden for at stoppe socialt bedrageri. Borgerne skal trygt betale deres skat med en vished om, at kommunen gør et stort arbejde for at udbetale pengene rigtigt -, udtaler chef for Borgerservice Charlotte Lemche-Romvig og tilføjer:

- Vores overbevisning er, at kontrolarbejdet har en præventiv effekt, så vi både stopper socialt bedrageri, men også forebygger borgere i at foretage ulovligheder -.

Arbejdet med at bekæmpe socialt bedrageri sker i tæt samarbejde med SKAT, Nordsjællands Politi og ikke mindst Udbetaling Danmark. Samtidig har Kontrolgruppen, der består af 2.5 årsværk, en række igangværende initiativer, der har bidraget til de gode resultater. Herunder:

  • Fokus på borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret og samtidig modtager sociale ydelser - f:eks. Sygedagpenge og kontanthjælp.
  • Anmeldelser via rudersdal.dk, hvor borgere har mulighed for at give en anonym anmeldelse
  • Virksomhedskontroller, der bliver gennemført på baggrund af konkrete anmeldelser

I 2017 arbejder Kontrolgruppen systematisk videre for at sikre, at ydelser fra kommunen når de rigtige hænder og hjælper, der hvor behovet reelt er.

 

Uddybende fakta om indsats i 2016

Fokus på borgere i Rudersdal Kommune, der er registreret "uden fast bopæl"

Kontrolgruppen har siden 2012 haft fokus på de borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret og samtidig modtager sociale ydelser. Borgerne skal have ophold i kommunen for at få udbetalt sociale ydelser fra Rudersdal Kommune. Dette fokus sikrer eventuelle fejludbetalinger på et så tidligt tidspunkt så muligt.

Anmeldelser modtaget fra www.rudersdal.dk

Borgere har mulighed for at give en anonym anmeldelse via Rudersdal Kommunes hjemmeside. Ligesom tidligere år er det kommunens vurdering, at op mod 80 % af de anmeldelser Kontrolgruppen modtager fra hjemmesiden resulterer i, at en kontrolsag startes op.

 

Samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi

Det generelle samarbejde med SKAT på socialt bedrageri området er koncentreret til enkeltsagsniveau. Ved udgangen af 2016 har kommunen modtaget en sag fra SKAT, som sandsynligvis resulterer i et tilbagebetalingskrav på 400.000 kr. samt en politianmeldelse.

Kontrolgruppen modtager en del sager fra Nordsjællands Politi. Primært omhandler sagerne manglende eller forkert CPR-registrering. Derudover samarbejdes tæt om forsvundne og efterlyste personer.

 

Virksomhedskontroller

I 2016 har Kontrolgruppen gennemført 3 virksomhedskontroller. Kontrollerne er blevet gennemført på baggrund af konkrete anmeldelser. 2 af virksomhedskontrollerne blev afsluttet efter endt kontrol, da der ikke var tale om konkret snyd med offentlige ydelser i virksomhederne. Den sidste sag resulterede i en fremadrettet besparelse på 200.000 kr.

 

Udbetaling Danmark

Kontrolgruppen og Udbetaling Danmark har gennem 2016 fået et tættere og stærkere samarbejde. Hovedårsagen er Den Fælles Dataenhed, som blev etableret i Udbetaling Danmark regi i efteråret 2015. Den Fælles Dataenhed er en udvidet form for registersamkøring, og dækker ydelsesområderne SU, kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads til daginstitution.

4 sager er endt med en afgørelse og en samlet offentlig besparelse på 200.000 kr.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce