"Jeg har simpelthen svært ved at se rimeligheden i, at kommunens økonomi skal belastes så voldsomt, fordi der har været en olielækage på en privat ejendom. Og jeg har navnlig svært ved at acceptere det, når der findes flere andre mulige løsninger," siger borgmester Jens Ive.

Rudersdal Kommune: Miljøbombe under kommuners økonomi

Bæredygtighed

29/09/2014

Nick Allentoft

En række aktuelle sager om oprensning efter forurening fra private olietanke dokumenterer, at den nuværende forsikringsordning langt fra er hensigtsmæssig. Flere kommuner hænger på million-regninger efter private forurenere.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune venter i spænding på en henvendelse til Miljøministeriet fra Kommunernes Landsforening om at ændre den nuværende villaolietanksordning.

Baggrunden er en aktuel sag fra Holte, hvor Rudersdal Kommune står til at skulle afholde en samlet omkostning på op mod 24 mio. kroner for afværgeforanstaltninger efter et betydeligt læk fra en privat olietank, der har været utæt i en længere årrække. I følge jordforureningsloven skal miljømyndigheden, i dette tilfælde Rudersdal Kommune, afholde de omkostninger, der overstiger forsikringsdækningen på 4 mio. kroner.

 

Hvor er rimeligheden?

Kommunen har henvendt sig til ministeriet, men indtil videre uden held. Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune, siger: 

"Jeg har simpelthen svært ved at se rimeligheden i, at kommunens økonomi skal belastes så voldsomt, fordi der har været en olielækage på en privat ejendom. Og jeg har navnlig svært ved at acceptere det, når der findes flere andre mulige løsninger."

 

Det bedste ville være at udvide den nuværende forsikringsordning, så den dækker alle omkostninger i forbindelse med forurening fra villaolietanke. Jens Ive peger dog også på en anden mulighed: 

”Jeg vil anbefale, at der bliver skabt en sammenhæng mellem villaolietanksordningen og den offentlige ordning. Det er naturligt, at man fortsat kræver fuld oprensning, så længe oprydningen sker for forurenerens regning. Sker oprydningen derimod for offentlige midler, skal der prioriteres. Det vil sige, at oprydning sker i forhold til den aktuelle arealanvendelse og hvor en forurening, som vurderes ikke at udgøre en risiko, kan efterlades.”

 

Jens Ive peger på, at Rudersdal Kommune langt fra er alene, og at der er lignende sager i bl.a. Gentofte, Århus og Fredericia. Disse vil heller ikke kunne dækkes af den nuværende forsikringsordning. Han fremhæver i den forbindelse, at intentionen med forsikringsdækningen var, at den skulle dække alle omkostninger i forbindelse med evt. afværgeforanstaltninger efter læk fra private olietanke. "De aktuelle sager viser klart, at der er behov for andre løsninger. Jo før, jo bedre," siger Jens Ive.

 

Flere potentielle sager og betydelig økonomiske risici

I følge Oliebranchens Miljøpulje ligger mindst to sager på mellem 10 og 20 mio. kroner. Herudover vurderer KL, at der er problemstillinger i forhold til bl.a. overjordiske olietanke af plast, som samlet tegner et risikofyldt billede med mulighed for endog betydelige kommunale ekstraomkostninger.

 

Jens Ive fortsætter: "Både vores og andre kommuners aktuelle sager dokumenterer behovet for, at der hurtigst muligt bliver set på en anden løsningsmodel, når der skal ske oprensning af private villaolietanke for offentlige midler. Vi kan ikke håbe på, at der er tale om enkeltstående sager. Det er en voldsom og urimelig økonomisk udfordring for enhver kommunes økonomi at blive pålagt ekstraomkostninger på et to-cifret millionbeløb."

 

Kommunen afventer resultatet af KL’s henvendelse til ministeren, hvorefter sagen afgøres.

 

 

Mest Læste

Annonce