Elever fra 4.A. og SFK-leder fra Skovlyskolen. Bagest fra venstre: Augusta Marie Svenningsen, Tami Bjerresø, Annemette Reitzel, Emma Bay Fjellerup, Liliana Mae Holmblad og Filippa Lindemann Brandt. Fotograf: Pernille Skanderup

Skole og foreninger styrker samarbejdet

Velfærd

04/06/2014 09:51

Freja Eriksen

I Rudersdal Kommune har Skovlyskolen arbejdet sammen med den lokale musikskole til kommunens årlige børnekulturfestival. Det giver ekstra ressourcer og nye muligheder for børnene. Erfaringerne fra samarbejdet kan bruges fremadrettet i ”Den åbne skole”.

Når den nye folkeskolereform træder i kraft efter sommerferien, kommer der øget fokus på skolernes samarbejde med det omgivende samfund. Det styrkede samarbejde mellem skoler, foreninger og kulturinstitutioner lægger op til, at eleverne skal have mulighed for at dyrke deres passioner og udvikle deres talent.

Siden 2008 har Rudersdal Kommune arbejdet strategisk med at få foreninger og Skolefritidsklubber (SFK) til at mødes. SFK’ernes 4. og 5. klasser har allerede over 100 samarbejdsaftaler med foreninger og kulturinstitutioner.

Skolechef i Rudersdal Kommune, Martin Tinning siger:

”Vi kan se, at samarbejdet bidrager til at udvikle eleverne. De pædagogiske kompetencer, som SFO´erne bidrager med, kombineret med foreningernes unikke ekspertise og årelange erfaring inden for et givent felt, styrker elevernes læring og er med til at udvikle deres talent. Vi glæder os til fortsat at udbygge samarbejdet med foreninger og kulturinstitutioner”.

Ekstra ressourcer og fokus på den enkelte

Et vellykket eksempel på samarbejdet mellem skole og forening har fundet sted på Rudersdal Kommunes børnekulturfestival, HOP&ROCK. Fem piger fra 4.a. på Skovlyskolen har hver tirsdag øvet sang, musik og dans i SFK’en for at kunne optræde på festivalen. Det har de gjort i samarbejde med lærer Nikolaj Holger Jensen fra Rudersdal Musikskole.

Pigerne synes, det har været super at samarbejde med musikskolen, og har været ovenud begejstrede for Nikolaj:

”Han kan spille alle mulige instrumenter: guitar, klaver og trommer. Vi har lært meget om instrumenterne og om at holde takten” fortæller Emma Bay Fjellerup.

”Vi har været et lille hold, og ikke hele klassen. Så er der bedre tid til os alle sammen.” fortæller Liliana Mae Holmblad.

Tami Bjerresø, der er teamkoordinator i Skovlyskolens SFK, forstår godt pigernes begejstring: ”Der er stort potentiale i at samarbejde med klubber og foreninger, fordi man får adgang til en unik ekspertise. Musiklæreren Nikolaj er ekspert i børn og musik, og han tager undervisningen meget seriøst. Det smitter af på børnene, og resulterer i stor entusiasme for projektet. Det giver også mulighed for, at tage en lille gruppe ud, og lade dem dyrke en særlig interesse og evne. De kompetencer har vi normalt ikke i SFK’en”.

Positivt samarbejde

Også for Rudersdal Musikskole har samarbejdet været positivt. Musikskolen ser det som en mulighed for at gøre sig synlig for skolens børn. Viceskoleleder Michael Møller fortæller:

”Samarbejdet under HOP&ROCK har været en forprøve på folkeskolereformen, hvor både foreninger og klubber skal mere i spil. Vi ser det som en mulighed for at opdyrke musikmiljøet på skolerne, og forhåbentlig få flere elever på Musikskolen. Det har været et godt tiltag i den rigtige retning, og det er oplagt at fortsætte samarbejdet”.

Links:

Den åbne skole

Skolefritidsklubben.dk

 

 

Mest Læste

Annonce