"Ofte udvikler en depression sig, fordi forældrene mistolker hinandens signaler. Depression hos mænd kan vise sig ved øget temperament og irritabilitet, mens kvinder mere vender det indad og bliver triste og handlingslammede," forklarer sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune, Gitte Strøm.

Far kan også få en fødselsdepression

Velfærd

15/05/2015 10:04

Mikkel Sarka

Syv procent af alle nybagte fædre oplever fødselsdepression. Det viser en undersøgelse foretaget på Rigshospitalet. Derfor har sundhedsplejen i Silkeborg Kommune nu ekstra fokus på fars sindstilstand og tilbyder screening af både ham og mor, når barnet er cirka to måneder.
-Traditionelt har vi mest haft fokus på mødrene i forhold til fødselsdepression, men faktisk er fædrene i stigende grad også i fare for at udvikle depression efter fødslen. Mange bliver overrumplede over det store ansvar over et nyt lille menneske. Andre føler afmagt og utilstrækkelighed, fordi de ikke føler, at de kan bidrage med noget, hvis barnet græder eller er sultent, siger sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune, Gitte Strøm og forklarer videre:   Det sker, at far bliver skubbet lidt ud på sidelinjen, fordi det er mor, der ammer og mor, der trøster. Hun går hjemme hele dagen og binder et stadigt stærkere bånd til barnet, mens han er på job og skal sørge for at være fuld af overskud, når han kommer hjem. Et andet aspekt er, at far kan føle, at ansvaret for familiens økonomi hviler på ham. Vores screeninger viser, at det handler rigtigt meget om at få afstemt forventninger til hinanden og sætte tid af til at få talt sammen. Tidlig opsporing Allerede første gang sundhedsplejen besøger den nybagte familie, aftaler de tid til screening af efterfødselsdepression hos både mor og far. Det vil typisk være, når barnet er ca. to måneder gammelt. Screeningen udføres vha. af et skema og danner grundlag for en uddybende snak om fælles forventninger.

 

-Det her handler mest om, hvordan mor og far har det, og hvordan de kan støtte hinanden bedst muligt i forhold til de tanker og følelser, der kan opstå i kølvandet på den nye forældrerolle; mindre søvn, isolation og måske skamfuldhed, fordi man tror, at man er den eneste, der har negative tanker. Ofte udvikler en depression sig, fordi forældrene mistolker hinandens signaler. Depression hos mænd kan vise sig ved øget temperament og irritabilitet, mens kvinder mere vender det indad og bliver triste og handlingslammede, forklarer Gitte Strøm og fortsætter:

-Det er så vigtigt, at vi fanger depression i opløbet og gør noget ved det. Ikke kun for forældrenes skyld, men også for at barnet skal opleve en harmonisk og tryg første tid her i verden. Det har stor betydning for den tidlige udvikling og trivsel. Kigger man altid op i et ulykkeligt ansigt, får man et vrangbillede af verden og vil måske få den opfattelse, at her ikke er rart at være.   Screeningen er frivillig, og indtil nu (fra indsatsens start i 2014) har ca. 560 fædre i Silkeborg Kommune sagt ja til at være med.

Mest Læste

Annonce