Silkeborg Kommune: Erhvervspolitikken er gået til filmen og de papirløse tider

09/11/2010 14:57

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune lancerer nu en nyskabende erhvervspolitik udelukkende iklædt elektroniske klæder og pakket ind i levende billeder. Den består ene og alene af en film og to elektroniske kataloger, der interaktivt hænger tæt sammen. Og så lægger den papirløse erhvervspolitik konkret og meget målrettet op til, at der skal skabes 3.000 nye job i kommunen inden 2020.

Silkeborg Kommunes nye erhvervspolitik er Danmarks første rene digitale erhvervspolitik. Erhvervspolitikken er en politik, der er filmet og skrevet direkte til – og i tæt samarbejde med erhvervslivet. Den består af en 6 minutter lang film: ”3.000 nye job – Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 - 2020” og af to elektroniske kataloger: ”3.000 nye job – selve erhvervspolitikken” og ”3.000 nye job – tal for erhvervsudvikling”. Gå selv på opdagelse i den digitale erhvervspolitik via dette link: ”3.000 nye job”.

Erhvervspolitikken er både papirløs og digitalfast – formuleret kort, præcist og handlingsorienteret. Den er ambitiøs i sin innovative form – og viger af samme grund bevidst uden om lange forklaringer, erhvervspolitiske floskler og akademiske modeller. Den bygger i stedet på få ord og masser af vækst, udviklingen og handling.

Filmen introducerer kort erhvervspolitikken, mens de to e-kataloger giver mulighed for mere viden om erhvervspolitikkens indhold og baggrund. Kort og præcist. Et vigtigt element er derfor også en omfattende interaktion mellem de to medier. Den betyder, at brugeren nemt kan bevæge sig fra film og ind i katalogerne – og tilbage igen. Der er således en unik vekselvirkning mellem de korte og præcise budskaber, de konkret mål indenfor 7 områder og det baggrundsmateriale der ligger til grund for de forskellige indsatser.

Målet med erhvervspolitikken er, som titlen også klart signalerer, at skabe 3.000 flere jobs i Silkeborg Kommune inden år 2020. Det skal ske igennem fokus på 7 vækstområder og 2 tværgående temaer:
 

De 7 vækstområder er:

• Ny motorvej
• Erhvervsservice
• Menneskelige ressourcer
• Iværksætteri & Innovation
• Miljø & Energi
• IT- & Videnservice
• Oplevelser & Detailhandel.

De 2 tværgående temaer er:

• Erhvervsbranding
• Udviklingspartnerskaber.
 

Erhvervspolitikken ”3.000 nye job” bliver sat i gang tirsdag den 9. november 2010 ved et særligt kick-off arrangement i Jysk Musik og Teaterhus i Silkeborg for et bredt udsnit af erhvervslivet i Silkeborg Kommune. Der har været stor interesse for at være med. 160 erhvervsfolk deltager i det hurtigt udsolgte arrangement.
 

Her bliver politikken for første gang præsenteret via ord, film og elektroniske kataloger for dem, som den først og fremmest henvender sig til og handler om; nemlig erhvervslivet.
 

Den tredobbelte guldfirer-roer Eskild Ebbesen sætter ved erhvervs-kick-off’et desuden fokus på vilje, motivation og samarbejde gennem foredraget. ”Fra vinder i sport til vinder i business”. Og så skal deltagerne også i ”kedeldragten” i kraft af en storstilet workshop, hvor de i fællesskab og i samarbejde med Silkeborg Kommune skal beslutte, hvor vi starter og hvilke handlinger vi skal prioritere. Som borgmester Hanne Bæk Olsen udtrykker det:
 

”Noget for noget. Bidrager du – så bidrager vi. Vi tror på vækst og udvikling gennem partnerskab. Vi koncentrerer vores ressourcer, der hvor andre også bidrager. Det giver de bedste resultater.”


Yderligere information:
Hanne Bæk Olsen, borgmester, tlf.: 89 70 10 01
Gregers Pilgaard, udviklingschef, tlf.: 20 90 13 68
 

Mest Læste

Annonce