Housing First bliver nu en del af udsatte-indsatsen i Silkeborg. Her er det et billede af David Skov, som vendte ryggen til livet på gaden efter han fandt kæreste og bolig. Læs historien om David Skov her: http://denoffentlige.dk/david-skov

Silkeborg Kommune vil hjælpe flere fra forsorgshjem til egen bolig

Velfærd

15/04/2015 09:59

Mikkel Sarka

Som det første sted i landet etablerer Silkeborg Kommune et helt nyt tilbud til hjemløse borgere ud fra gennemprøvede principper, hvor borgeren hurtigst muligt flytter i egen bolig med intensiv støtte. Indsatsen kan bringe 9 ud af 10 ud af hjemløshed.
Silkeborg Kommunes nye forsorgstilbud åbner 1. juni og sigter mod at få flere hjemløse borgere til at gribe styrepinden i deres eget liv ved at guide dem til at skabe en god hverdag i egen bolig.    ”De her borgere pendler ofte mellem forsorgshjem rundt i landet, er invalideret af livet og har levet med sociale problemer og misbrug i mange år. Vi ved, at langt flere, end vi tidligere har troet, kan bo i egen bolig, hvis de følges af en tæt individuel indsats i eget hjem. Derfor skal brugerne af det nye tilbud hurtigst muligt videre i en bolig og med en støtte, der passer til dem, fortæller Flemming Rønn Steen, afdelingsleder i Silkeborg Kommunes Udsatteafdeling.   9 ud af 10 i egen bolig   Princippet bag forsorgstilbuddet hedder ’Housing First’ og er en evidensbaseret metode til at gøre overgangen fra et omtumlet liv til en hverdag med fast base og rytme så holdbar som  muligt. Housing First er en central del af regeringens nationale Hjemløsestrategi, og principperne er allerede afprøvet flere steder i landet med gode resultater. 

Silkeborg Kommune er dog den første kommune i landet, der etablerer et nyt tilbud, der alene bygger på Housing First. Cirka 60 borgere i Silkeborg Kommune har ikke fast adresse eller kan af forskellige grunde ikke fungere i den bolig, de har. 

”Vi har ønsket at udvikle et sammenhængende tilbud, der taget udgangspunkt i den nyeste viden om, hvad der virker for lige netop den gruppe af borgere. Projekter andre steder i landet viser, at 9 ud af 10 borgere kan komme ud af hjemløshed hvis de får en permanent bolig og en intensiv social støtte på trods af en livhistorie med lange ophold på gaden eller herberger”, siger Elin Sonne, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.    Et tryggere og sundere liv    Det nye forsorgstilbud får adresse i Borgergade og plads til seks hjemløse ad gangen. Når den hjemløse ankommer til stedet, tager en fagperson med særligt kendskab til målgruppen imod. Borgeren får tilbudt en seng at sove i, og hurtigt derefter skal den første snak med en socialrådgiver kaste lys over borgerens ressourcer til at skabe et nyt liv med fast tag over hovedet.   Erfaringer fra Housing First viser, at hjemløse ikke først skal ‘gøres parate’ til at komme i egen bolig.   ”Man lærer bedst at bo, når man har et sted at bo. I det nye tilbud finder vi ud af, hvad der skal til, for at den enkelte beboer kan komme over de forhindringer, der gør et liv i egen bolig svært. Vi tilbyder hjælp og støtte til selv at tage ansvar for at komme videre i livet – ikke et herberg, hvor man kan bo i månedsvis og få maden serveret. Borgeren skal fra første færd tage et lille skridt i retning af et andet liv med mere tryghed, sundhed og livskvalitet. Og vi går som fagpersoner bagved og ved siden af, indtil de er klar til at gribe styrepinden selv”, siger Flemming Rønn Steen.    Ambitiøse mål på hjemløseområdet   Antallet af hjemløse er steget med 16 % på landsplan fra 2009-2013. Stigningen i hjemløshed    har dog været markant mindre i de kommuner, der har benyttet sig af Housing First.   Regeringens mål er, at antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 % inden    2020. Det svarer til, at der højest må være 4000 hjemløse personer i Danmark om fem år.   (Kilde: Socialstyrelsen)

Mest Læste

Annonce