Foto: silkeborgkommune.dk

Unge på uddannelseshjælp klarer sig bedre end forventet

Politik

07/10/2014 12:49

Suleman Haider

Med kontanthjælpsreformen får de uddannelsesparate unge færre penge. Men i Silkeborg Kommune ser det ud til, at de alligevel kan betale huslejen. Nu skal en undersøgelse vise, hvad de unge gør for at justere udgifterne.

Unge, der er parate til at tage en uddannelse, har med kontanthjælpsreformen fået færre penge at leve for. Det kan påvirke deres boligsituation. Og et stabilt sted at bo er vigtigt for, at de unge har overskud til at begynde på og gennemføre en uddannelse.

I januar 2014 modtog 713 unge under 30 år uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune. Færre end 10 har kontaktet kommunen, fordi de ikke kunne betale deres husleje.

”Vi havde forventet, at der ville komme flere unge med boligproblemer, end der gør. Så det ser ud til, at de finder deres vej igennem det. Men vi vil rigtig gerne vide, om de har lagt en holdbar strategi for, hvordan de klarer sig for uddannelseshjælpen, og om der er noget, vi i Silkeborg Kommune kan støtte dem i, som de ikke i forvejen får hjælp til,” siger Hanne Bæk Olsen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget. 

Derfor har Silkeborg Kommune i samarbejde med Randers Kommune besluttet sig for at afdække, hvad de unge gør for at holde sammen på økonomien. 

”Vi er bekymrede for denne her gruppe af unge, fordi en usikker boligsituation kan få dem til at droppe ud af en uddannelse og dermed få stor betydning for resten af deres liv. Vi vil gerne gøre dem opmærksomme på, at de kan få hjælp hos os, hvis de har svært ved at klare sig økonomisk,” siger Hanne Bæk Olsen. 

Der er hjælp at få
Undersøgelsen har to hovedformål: At gøre de unge opmærksomme på, at de er nødt til at tage højde for, at de nu får færre penge, og at gøre Silkeborg Kommune klogere på, hvordan unge på uddannelseshjælp lever. 

I undersøgelsen bliver de unge blandt andet spurgt, om de har fundet et billigere sted at bo, om de låner penge af venner og familie eller sparer på udgifter til mad og tøj. Undersøgelsen tegner et billede af, hvor mange unge der har taget højde for den nye økonomiske situation, og hvad deres sociale baggrund betyder for den måde, de tackler en hverdag med uddannelseshjælp på. Billedet skal også pege på, hvilke tiltag der er brug for. 

Alle landets kommuner kan yde akut støtte til boligudgifter, og i Silkeborg Kommune kan de unge få rådgivning til at overskue økonomien og fordele pengene til de forskellige udgifter. 

Silkeborg Kommunes Ungeguide har tæt kontakt til de unge, der er på uddannelseshjælp. En af forklaringerne på, at så få unge står uden bolig, kan derfor være, at boligproblemerne ofte klares i opløbet. 

Sådan gør vi
Undersøgelsen foretages af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. De unge i målgruppen får udleveret en unik svarkode og gennemfører
spørgeskemaet, når de møder i Jobcentret eller hos anden aktør. Undersøgelsen er anonym, og kun KORA har adgang til svarene.

Mest Læste

Annonce