Jann Hansen
Jann Hansen

Vækstudvikler skal styrke Silkeborgs fokus på vækst og udvikling

Ledelse

03/2/15 11:50

Suleman Haider

Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har taget initiativ til at styrke kommunens fokus på vækst og udvikling ved at udpege en udviklingsdirektør. Byrådet har i budgettet afsat midler til en vækstudvikler for at udnytte mulighederne i den nye Silkeborgmotorvej.

- Det er en opgave, vi skal lykkes med, og derfor har vi besluttet at forankre opgaven i direktionen, og at give den tyngde ved at udnævne nuværende ordførende direktør Jann Hansen til udviklingsdirektør med virkning fra efter sommerferien, siger borgmester Steen Vindum.

KL’s evaluering af kommunens organisering

Baggrunden for at styrke ledelseskraften i direktionen er en evalueringsrapport fra KL, som konkluderer, at Silkeborg Kommune er en af Danmarks mest veldrevne og billigst administrerede kommuner, men at kommunes politiske fokus på vækst og udvikling bør understøttes organisatorisk.

Kommunens ambition om vækst og udvikling

- Vi ønsker vækst og udvikling i Silkeborg. Vækstpolitik har traditionelt været et anliggende for regering og Folketing, men i de senere år er det et område, som fylder mere og mere i kommunerne – også i Silkeborg. Vi har ambitioner om at skabe nye arbejdspladser og befolkningsvækst, og det er et gennemgående tema i kommunens udviklingsstrategi, i vores erhvervsstrategi og i vores budget for 2015, siger borgmester Steen Vindum.

Direktør med fokus på vækst og udvikling

Den nye direktør vil fokusere på kommunens muligheder for at understøtte den økonomiske vækst, skabe nye arbejdspladser og tiltrække flere indbyggere. Det skal bl.a. ske gennem realisering af vækstmulighederne i kommuneplan og lokalplaner og de befolkningsmæssige og erhvervsmæssige vækstmuligheder i Silkeborgmotorvejen.

Den nye udviklingsdirektør får direkte reference til borgmesteren i lighed med de øvrige direktører i direktionen. Gennem projektorganisering og netværksorganisering vil udviklingsdirektøren sikre den tværgående koordinering af kommunens vækst- og udviklingsinitiativer.

Udviklingsdirektøren vil bl.a. konkret have fokus på at styrke samarbejdet i eksisterende og nye partnerskaber, og på større udviklingsprojekter som det nye stadion, udvikling af det gamle stadionområde, nyt citycenter, Søtorvet, Søfronten, Erhvervskorridoren og andre erhvervsområder m.v.

- Vi har valgt ordførende direktør Jann Hansen til opgaven, fordi han har et indgående kendskab til organisationen og kommunen, han har stor erfaring og nyder bred politisk og organisatorisk respekt, og fordi han selv har budt ind på jobbet i vores samtaler, da han allerede er engageret i vækst- og udviklingsopgaven i kommunen, siger Steen Vindum.

Den kommende udviklingsdirektør Jann Hansen er 59 år og har været ordførende direktør i Silkeborg Kommune siden kommunesammenlægningen i 2007. Før det, var han ordførende direktør i den gamle Silkeborg Kommune.

Ny ordførende direktør

Beslutningen om at udvide kommunens direktion med en udviklingsdirektør betyder, at der skal sættes en rekrutteringsproces i gang for at finde en ny ordførende direktør.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har derfor bedt direktion om at udarbejde en formel sag om den organisatoriske ændring og igangsætte en proces for rekruttering af en ny ordførende direktør.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer at kunne indstille en ny ordførende direktør til Byrådet inden sommerferien, så den nye struktur i direktionen får virkning efter sommerferien 2015.