Kæmpekontrakt på asfaltarbejde

24/10/2012 14:24

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har i dag underskrevet kontrakt med NCC Roads A/S om et omfattende asfaltarbejde. Knap 120 mio. bruger kommunen over de næste 15 år.

Aftalen omfatter asfaltarbejde på 500 km vej og 73 km stier udenfor byområderne. Det er således kun vejene i de største byer, som ikke er med.
- Vi har længe haft behov for at forbedre vejenes tilstand, især efter de hårde isvintre de senere år. Med aftalen sikrer vi, at kommunens borgere vil opleve hurtige og markante forbedringer. Og så har vi lagt en langsigtet plan for vedligeholdelse, så vi ikke havner i en situation igen med veje i en alt for dårlig stand, siger en tilfreds borgmester Jørgen Gaarde.
At kontrakten strækker sig over så lang en årrække er en fordel både for Skanderborg Kommune og for NCC Roads.
- Det giver en ro omkring driften, at vi er mere frie til selv at disponere over tid og ressourcer. NCC fører naturligvis løbende vejsyn overalt i kommunen og står på mål for kvaliteten, men når vi selv kan tilrette og langtidsplanlægge flere år frem, opnår vi den optimale udnyttelse af kræfterne, og det er med til at spare penge for skatteborgerne i Skanderborg Kommune, siger områdechef Lars Vester fra NCC Roads.

Kontakten indebærer, at to medarbejdere, der hidtil har været ansat i Skanderborg Kommune, får mulighed for at fortsætte deres arbejde hos NCC Roads. Her håber man at kunne byde de to nye kolleger velkommen, hvis de siger ja til at skifte.
- NCC har mange års erfaring med store kommunale opgaver, og det er langt fra første gang, at vores medarbejderstab vokser på denne måde. Vi ser det som en stor fordel at kunne drage nytte af den viden omkring de lokale forhold, vores nye kolleger besidder, fortæller områdechef Lars Vester fra NCC Roads.
I alt udlægges 1.300.791 m2 asfalt i hele perioden. Især i de første år bliver der lagt en del asfalt ud. Derefter vedligeholdes vejene helt frem til 2027.
Fakta om aftalen
Kontraktperiode: Fra 1. november 2012 - 31. oktober 2027.
Økonomi: Opgaven beløber sig til i alt 118.980.000 kr. over 15 år
Det svarer til en årlig udgift på 7,932 mio.
Omfang: Der bliver lagt asfalt på i alt 500 km vej og 73 km stier.
Der bliver udlagt 1.300.791 m2 asfalt i perioden.

Mest Læste

Annonce