Leder af opholdssted tiltalt for sexovergreb

03/05/2012 10:12

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune fratog det private socialpædagogiske opholdsted Elverkær sin godkendelse i oktober 2010. Det skete omgående efter, at lederen blev sigtet for sexovergreb mod en tidligere anbragt pige. Alligevel får politiets omfattende tiltale nu kommunen til at overveje om der var noget, man kunne have gjort anderledes.

Onsdag den 2. maj rejste Sydøstjyllands politi en omfattende tiltale mod lederen af det tidligere private socialpædagogiske opholdsted Elverkær. Ifølge politiet drejer tiltalen sig om adskillige sexovergreb mod anbragte drenge og piger.

Sagen er dybt tragisk, idet opholdsstedet netop har været godkendt til at tage sig af socialt truede og tidligt skadedede børn.

- Det her er en dybt alvorlig sag. Vi kan glæde os over, at vi har handlet hurtigt og lukket opholdstedet, så snart vi blev bekendte med sigtelsen. Men nu går vi nu i gang med at kigge hele sagsforløbet igennem for at vurdere om der er noget, vi kunne have gjort anderledes, fortæller borgmester Jørgen Gaarde (S).

Sagen kort
Lederen af opholdsstedet anmeldes til politiet for overgreb, der er begået, mens Vejle Amt havde tilsynet med opholdsstedet. Han afhøres i begyndelsen af oktober 2010, hvorefter der rejses sigtelse. Straks herefter meddeler Skanderborg Kommune lederen, at opholdsstedet bliver lukket. Kommunens tilsynsførende tager kontakt til de kommuner, som har børn på opholdsstedet. Da stedet lukker er kun en 16-årig dreng og hans 19-årige søster anbragt på opholdstedet. De får begge et nyt sted at bo.

Skanderborg Kommune overtog tilsynspligten fra Vejle Amt i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og førte tilsyn med stedet frem til oktober 2010, hvor det blev lukket. Efter anbefaling fra Vejle Amt iværksatte Skanderborg Kommune et såkaldt skærpet tilsyn med ekstra opmærksomhed på kvaliteten i tilbuddet. Der blev således gennemført 11 anmeldte og 2 uanmeldte tilsyn på stedet fra januar 2007 til oktober 2010. Tilsynene gav ikke anledning til mistanke om sexovergreb på stedet.

Kommuner deler tilsyn
På opholdstedet Elverkær var der fortrinsvis anbragt børn fra andre kommuner. Tilsyn og beslutninger vedr. det enkelte barn, er den anbringende kommunes ansvar. Skanderborg Kommune forestår det, der hedder det, generelle driftsorienterede tilsyn. Det handler bl.a. om tilsyn med de fysiske rammer, de pædagogiske forhold, eventuel magtanvendelse m.v.

Mest Læste

Annonce