Skive samler kræfterne mod atom-affald

17/08/2012 11:04

Skive Kommune

Politikere og borgerepræsentanter har nu nedsat en styregruppe, som skal koordinere og øge indsatsen i kampen mod placering af atomaffald i Skive Kommune.

- Sammen står vi stærkere!, lyder det overordnede budskab fra Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune og formand for Skives Styregruppe mod Atomaffald. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra samtlige politiske partier i Skive og repræsentanter for Morads, foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive.
Styregruppens formål er at koordinere og øge de forskellige indsatser, som foregår på forskelligt niveau, både lokalt og nationalt.
Siden Skive Kommune i foråret 2011 blev udpeget som mulig modtager af atomaffald fra Risø med to mulige placeringer ved henholdsvis Thise og Skive Vest, har Flemming Eskildsen arbejdet sammen med de øvrige fire udpegede kommuner; Bornholm, Lolland, Kerteminde og Struer om at forhindre placeringen af et depot i de pågældende kommuner. Også den lokale borgergruppe Morads har for nylig etableret et samarbejde om modstand sammen med borgerforeningerne i de fire andre kommuner.
I den nye styregruppe kan parterne holde hinanden informerede om, hvad de hver især arbejder på, de kan dele viden og drøfte situationen og de kan beslutte nye tiltag. Flemming Eskildsen opfordrer de fire øvrige udpegede kommuner til også at danne styregrupper som hjælp til at koordinere den samlede indsats.
Hans udmelding efter det etablerende møde lyder:
- Vi vil stille så mange spørgsmål, at vi tvinger Folketinget til en ny høringsrunde. Vi vil simpelthen ikke ha’ skidtet. Og det er ikke et udtryk for civil ulydighed. Vi accepterer naturligvis at svare på de spørgsmål, som vi bliver stillet af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet og Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), men samtidig er vi nødt til at fortælle offentligheden, hvor forkert det vil være at grave et depot med gift ned under jorden på steder, hvor det med garanti vil lække på et eller andet tidspunkt.
I den kommende periode vil politikerne på Christiansborg modtage en strøm af henvendelser fra Skive, idet styregruppen har aftalt, at de lokale politikere hver især skal henvende sig til deres partis medlemmer af Folketinget for at påpege risikoen for en miljøskandale.
- Vi risikerer jo at stå med en ’Høfde 42’, siger Flemming Eskildsen med henvisning til skandalen om Cheminovas giftdepot, og påpeger:
- Det er ikke forsvarligt at grave giften ned. Der er kun to muligheder: den ene er at opbevare atom-affaldet over jorden, hvor man kan holde øje med den, den anden er at sende det til et land, hvor man har forstand på at opbevare den slags.
Formanden for Morads, Anders Rask, glæder sig over den nye styrkede indsats.
- Det er positivt, at politikere står så tydeligt sammen med os i denne sag, på tværs af partier. Det, at vi har et enigt byråd med, betyder rigtig meget, når vi skal råbe landets politikere op. Jeg håber, at de i de andre kommuner også kan etablere noget tilsvarende, så vi alle sammen kan skabe maksimal opmærksomhed på sagens alvor, siger han.
Skive Kommunes Tekniske Forvaltning er i øjeblikket gang med at udarbejde en række faglige, faktuelle vurderinger til SUM og Geus. Men ud over de rent tekniske farer, som handler om nedsivning og drikkevandsforurening, er der også en lang række samfundsmæssige problemer, som skal påpeges, mener Skives borgmester.
- For eksempel er det blevet meget svært at sælge hus i de områder, som er udpeget. Udpegningen af depot er foretaget udelukkende ud fra en vurdering af undergrunden, uden hensyn til de mennesker, der bor over jorden, og vi forbereder derfor også en lang række ’blødere’ argumenter, fastslår Flemming Eskildsen.

Skives Styregruppe mod Atomaffald
For Skive Byråd
Borgmester Flemming Eskildsen (V)
Ditte Staun (B)
Anders Bøge (SF)
Christian Sonne Schmidt, (passiv medlem for C)
Ruth Kristensen (A)
Preben Kristensen (DF)
Ole Priess (A)
Peder C. Kirkegaard (V)
For Morads
Anders Rask, Skive Vest
Søren Vester, Thise
Frank Osbæck, Højslev

Mest Læste

Annonce