Nu mangler vi bare almindelig brugervenlighed på digitaliseringsfronten

02/05/2012 12:18

Sorø Kommune

I disse uger behandler Folketingets it-udvalg et lovforslag om øget digitalisering mellem det offentlige, borgerne og landets virksomheder. Men brugervenligheden i de offentlige digitale løsninger halter bagefter og bør styrkes markant. Sorø Kommune opfordrer nu Finansminister Bjarne Corydon til at tage affære.

Sorø Kommune er blandt Danmarks mest digitale kommuner og herfra lyder opfordringen: Husk brugervenligheden i fremtidens digitale Danmark! Kommunen har netop skrevet til finansminister Bjarne Corydon som står bag lovforslaget om obligatorisk Digital Post til alle borgere fra 2015 med en opfordring og tilbyder samtidig at stille erfaringer til rådighed for ministeren.

”I Sorø Kommune er vi nået langt i bestræbelserne på at få borgerne til at vælge de digitale kanaler når de vil i kontakt med kommunen. Vi oplever at borgerne spiller med og tager godt i mod de digitale skibe vi sætter i søen. Fra kommunens side lægger vi os i selen for at gøre det nemt og attraktivt for borgerne at vælge de digitale kanaler, og vi har eksempelvis i samarbejde med en række andre kommuner etableret en fælles chat og telefonhotline hvor man kan få hjælp til digital selvbetjening fra 8-22 på alle hverdage,” skriver kommunen i brevet.

Også når det gælder udbredelsen af Digital Post, er Sorø fremme i skoene. Kommunen har netop skudt en ambitiøs kampagne i gang hvor borgere der tilmelder sig Digital Post deltager i en konkurrence om flotte præmier (iPhone, luftballontur, festivalbilletter mv.). Kampagnen er blevet muligt i kraft af et samarbejde med en privat sponsor, og er blot et af adskillige eksempler på utraditionelle metoder Sorø Kommune tager i brug for at fremme digitaliseringen.

Digital Post-kampagnen har imidlertid tydeliggjort en række af de barrierer der møder de borgere som gerne vil gribe de digitale muligheder, og det får nu Sorø Kommune til sende Christiansborg en opfordring:

”Vi vil gerne opfordre til at brugervenlighed og brugeroplevelse prioriteres lige så højt som de tekniske og sikkerhedsmæssige problemstillinger,” skriver kommunen.

”Sikkerheden i systemerne er afgørende for befolkningens tillid, men sikre løsninger gør det ikke alene (…) Sagt med andre ord: En løsning kan være nok så sikker, men hvis du ikke forstår de tekster du møder på skærmen, og ikke har overblik over den navigation du bliver gelejdet igennem, så får du ikke tillid til den digitale kommunikation. ”

Borgerservice- og it-chef i Sorø Kommune Bodil Thomsen uddyber:

”Danskerne er jo blandt verdens mest digitale mennesker, og borgerne handler i stor stil på nettet. Viljen til at gå den digitale vej er altså i høj grad til stede. Men fra det offentliges side er vi slet ikke gode nok til at komme dem i møde og tilbyde løsninger der lever op til de mest basale forventninger til brugervenlighed i løsningerne. Alt for mange offentlige it-løsninger bærer præg af at de er født ud af en forvaltningstradition hvor man har mere fokus på at holde ryggen fri og dække sig ind juridisk og fagligt, end man har på at møde borgeren hvor borgeren er.”

”Vi skal gøre det let og trygt at være digital borger i Danmark. Vi skal blive langt bedre til at indrette løsningerne efter borgernes situation,” siger Bodil Thomsen. ”Vi kan lære meget af bankerne og e-butikkerne som i langt højere grad har blik for brugeroplevelsen og formår at gøre transaktionerne overskuelige.”

Sorø Kommune tilbyder at stille erfaring til rådighed for ministeren frem mod indførelsen af obligatorisk Digital Post i 2015.

Fakta om det digitale Sorø
Sorø Kommune har tidligere taget utraditionelle midler i brug for at fange borgernes opmærksomhed og få dem til at vælge de digitale kanaler. Kommunen vakte opsigt i 2011 da man valgte at markedsføre kommunens selvbetjeningsportal straXen.dk gennem graffiti, og da man i 2010 forvandlede kommunens biler til rullende reklamesøjler for samme selvbetjeningsportal. Den aktuelle Digital Post-kampagne er seneste skud på stammen, og de foreløbige opgørelser tyder på at det endnu engang lykkes Sorø Kommune at flytte borgerne til den digitale kanal.

Sorø Kommune er i førertrøjen når det gælder brug af digital post og fjernprint (læs mere: http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_53781/scope_0/ImageVaultHandler.aspx).

Sorø Kommune blev sammen med fem andre kommuner nomineret til Digitaliseringsprisen 2012 for et tværkommunalt samarbejde om en chat- og telefonhotline hvor borgerne kan få hjælp til digital selvbetjening (læs mere: http://www.digitaliseringsprisen.dk/)

Sorø Kommunes selvbetjeningsportal straXen.dk har reduceret antallet af personlige og telefoniske henvendelser markant – borgerne betjener sig selv på nettet (læs mere: http://www.soroe.dk/everest/showdoc.asp?id=111107113048&type=doc&pdf=true)

De fælleskommunale tælleuger i uge 43-45 viser at Sorø er landets mest digitale kommune når det gælder indberetning af sygedagpenge, og kommer på en 2. plads når det gælder indberetning af barselsdagpenge. (Læs mere: http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/KOMHEN-20--case-Sadan-naede-Soro-til-tops-pa-opgaven-Barselsdagpenge-id100356/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-29-03-2012&utm_id=bfafce3c-c7b0-4e20-affe-eeccba63415e

Mest Læste

Annonce