8 millioner fra A. P. Møller Fonden til Naturfagsprojekt i Faxe, Køge og Stevns kommuner

Velfærd

10/10/2014 09:58

Nick Allentoft

Eleverne i Faxe, Køge og Stevs kommuner skal undervises på topniveau indenfor naturfag.

Eleverne i Faxe, Køge og Stevs kommuner skal undervises på topniveau indenfor naturfag.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter storstilet fælles satsning på kompetenceudvikling af lærerne i fagene natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi. I de kommende 4 år tilføres skolerne i de tre kommuner, som har søgt sammen, i alt 8 millioner kr.

Naturfagsprojektet Naturlig-Vis skal give videreuddannelse til alle naturfagslærere i de tre kommuner. Det fælles tværkommunale projekt vil dermed styrke de undervisningsfaglige kompetencer hos lærerne og udvikle nye undervisningsmetoder, der fremmer læring og styrker de naturfaglige miljøer på skolerne.

Elevernes resultater skal løftes indenfor naturfag de kommende år. Det er et af de helt overordnede mål i skolereformen. Derfor har kommunerne i fællesskab udviklet en fælles kommunal strategi om udvikling af bedre undervisning, der giver større motivation og mere læring for eleverne. Strategien skal også dermed også give eleverne lyst til at søge de tekniske og naturfaglige ungdomsuddannelser, når de forlader folkeskolen.

Projektet skal også udvikle den åbne skole, som indgår i skolereformen. Som led heri skal der derfor etableres samarbejder med lokale virksomheder og andre lokale partnere om udvikling og gennemførelse af naturfaglig undervisning.

Mest Læste

Annonce