Mink: Venligst udlånt af Naturstyrelsen

Smart elektronik skal hjælpe kommunens fugle

Infrastruktur

02/09/2014 09:00

Suleman Haider

Vadefuglene i Tryggevælde Ådal og ynglefuglene langs Stevns Klint er i positiv fremgang, men fremgangen er truet af mink. Derfor tager Stevns Kommune og Vallø Stift nu nye metoder i brug for at bekæmpe minken - en elektronisk minkfælde, som fortæller, hvornår der er gået et dyr i fælden.

Vadefuglebestanden har igennem en årrække været hårdt presset i Tryggevælde Ådal. Tidligere var ådalen meget fuglerig, men igennem de seneste par år har der kun været et meget begrænset antal ynglende vadefugle, som næsten ikke fik nogen unger på vingerne’, fortæller naturmedarbejder Steen Roed.

Minken har været en af grundende til vadefuglenes tilbagegang, men i 2012 fik mange ejere af jordlodder i ådalen slået deres arealer, grundet et tørt efterår, og det satte gang i en positiv udvikling i antallet af viber og rødben i ådalen. Men minken truer succesen!

’Det er ærgerligt, at en ellers positiv udvikling, skal ødelægges af et ’fremmed’ rovdyr, som desværre er rigtigt effektivt. Derfor er vi også rigtig glade for at lokale lodsejere ønsker at afprøve den nye type fælder hos os, og at jægerne har bakket så positivt op’, slutter Steen Roed.

Her skal de på arbejde
De 2 nye fælder skal i første omgang på arbejde ved Vallø vandløbet (tilløb til Tryggevælde ådal). Men senere på året, vil begge fælder blive flyttet ned i Tryggevælde ådal. 

Jagt på mink med fælder har været besværliggjort af stramme krav om at tilse fælderne to gange dagligt, hvilket gør opgaven vanskelig at løse. Men de nye elektroniske fælder, med automatisk alarm, skal kun tilses en gang om ugen og så selvfølgelig, når der et dyr i fælden. Så nu kan jagten gå ind til gavn og glæde for ådalens fugleliv.

Hvis fælderne bliver en succes, kan man godt forstille sig, at kommunen vil investere i yderligere fælder. 

En uønsket gæst
Minken stammer oprindeligt fra Nordamerika, men er blevet importeret til Europas pelsdyravl. Også på Stevns findes der en række minkfarme. De mink, som man finder i den danske natur, stammer primært fra minkfarme, hvor dyrene undslipper eller er blevet lukket ud af dyreværnsaktivister til stor skade for den vilde natur.

Naturstyrelsen har i 2012 udarbejdet en forvaltningsplan for mink i Danmark. Man kan læse denne plan samt finde yderligere information om minken på Naturstyrelsens hjemmeside.

Mest Læste

Annonce