I marts og april skal alle i Stevns Kommunes administration på skrivekursus som del af projekt Godt Sprog.
I marts og april skal alle i Stevns Kommunes administration på skrivekursus som del af projekt Godt Sprog.

Stevns Kommune går til kamp for godt sprog

Ledelse

25/3/14 8:15

Freja Eriksen

De ansatte i Stevns Kommunes administration skal på kursus, hvor de skal blive bedre til at skrive klart og forståeligt. Det sker som led i et to-årigt projekt Godt Sprog, der skal løfte de ansattes skriftsprog og gøre kommunens tekster lettere at forstå.

’Vi kommuner har en udfordring med at oversætte vores fagsprog til et sprog, borgerne nemt kan afkode, og i Stevns Kommune er vi ingen undtagelse. Derfor satte vi i efteråret gang i projekt Godt Sprog, som skal gøre os bedre til at skrive klart og forståeligt. Vi skal skrive, så borgerne forstår, hvad vi skriver, første gang de læser en tekst fra Stevns Kommune, så de ikke behøver at kontakte os for at få det forklaret,’ siger kommunaldirektør Per Røner, der er formand for styregruppen i projektet.

’I første del af projektet er fokus på vores dagsordener og referater, som skal være lettere at forstå og få overblik over - både for kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutninger på baggrund af dagsordenerne, men også for borgerne, der skal kunne læse om de mange beslutninger, som påvirker deres liv. Det projekt afslutter vi før sommerferien, hvor vi går i luften med en ny skabelon for, hvordan skal skrive dagsordentekster fremover.

I marts og april måned skal alle i administrationen på kursus for at få nogle redskaber, vi kan bruge til at blive bedre til at skrive klart og forståeligt. Jeg er sikker på, at vi alle kan lære noget. Herefter sætter vi fokus på vores breve. Vi skal arbejde med de mange forskellige breve, vi skriver i de forskellige dele af administrationen,’ slutter Per Røner.

Projekt Godt Sprog startede i august 2013 og løber frem til juli 2015.

Annonce