Fusion afvist af vælgerne i Struer Kommune

Politik

08/12/2015 09:35

Nick Allentoft

Et flertal i Struer Kommune har sagt nej til en sammenlægning med Holstebro Kommune og dermed bliver det politiske forslag om kommunesammenlægning ikke til virkelighed.
Vælgerne i både Struer og Holstebro kommuner var torsdag i i stemmeboksene for at afgive stemme ved den lokale folkeafstemning om hvorvidt de to kommuner skal sammenlægges til én fra 1. januar 2018.

Læs også: Holstebro siger nej til fusion

Ved afstemningen om kommunesammenlægning i Struer Kommune endte stemmeprocenten på 81,1. Heraf sagde 67,9 procent af vælgerne nej og 32,1 procent ja, hvilket betyder, at sammenlægningen ikke bliver gennemført.

Hver af de to kommuner har afholdt en separat valghandling og i det politiske aftalegrundlag for afstemningen var det et krav, at der skulle være et flertal for en fusion i begge kommuner, før forslaget kunne blive til virkelighed. Derfor betyder nej-flertallet i Struer Kommune, at en fusion er afvist.

Kommunerne har altså stadig hvert sit byråd og hver sin administration efter 1. januar 2018, men fortsætter de formaliserede samarbejder, der pt. er indgået på knap 50 områder.   Borgmester i Struer Kommune, Mads Jakobsen (V), har arbejdet politisk for en fusion op til afstemningen, men skal nu føre sit arbejde videre i en selvstændig kommune.   ”Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er glad for, at vi nu har fået vælgernes klare stillingtagen til spørgsmålet om kommunesammenlægning. Vi har jo diskuteret det i lang tid. Nu ved vi, at vi skal bygge videre på vores styrker som en selvstændig kommune og bruge det som afsæt for at skabe en fælles, sammenhængende fortælling om Struer Kommune. Målet er stadig et stærkt Nordvestjylland og det vil kræve at vi i Struer er klar til at samarbejde, både indenfor og udenfor kommunen,” udtaler Mads Jakobsen.   Partierne i Struer Byråd har i spørgsmålet om kommunesammenlægning undladt at lægge en partilinje, og givet de enkelte medlemmer frihed til at plædere for et ja eller nej.   Borgmesterens byrådskollega John Christoffersen (A) har været imod en fusion med Holstebro Kommune og har dermed fået opfyldt sit ønske om en fortsættelse af Struer Kommune.   ”Jeg er rigtig glad for at flertallet af borgerne er enige med mig i, at Struer Kommune kan og bør klare sig selv. Vores fagligt dygtige medarbejdere er nu sikret ro omkring arbejdet og den usikkerhed, forløbet utvivlsomt har skabt, er væk. Jeg har aldrig tvivlet på, at kommunen og dens medarbejdere kan løfte opgaven – også fremadrettet – med at yde god service, som vores borgere kan være glade og tilfredse med,” udtaler John Christoffersen.  

Mest Læste

Annonce