Sygeplejersker på kommunens plejecentre

24/8/12 11:39

Struer Kommune

Struer Kommune ansætter sygeplejersker på alle plejecentre for at styrke beboernes sundhed og sikkerhed med specialiseret sygepleje. Tilførslen af ekstra kompetence og viden til plejeboligområdet medvirker til at imødekomme opgaveoverdragelse fra region til kommune og Sundhedsstyrelsens løbende krav til kommunerne.

Stillinger som sygeplejerske fylder godt blandt Struer Kommunes jobopslag for tiden, og det er ikke tilfældigt. Med den aktuelle udvikling i den kommunale sundhedssektor er det af stor betydning, at kommunen får flere sygeplejerskekompetencer ind på de enkelte plejecentre. Fagligheden får et løft, og beboernes sundhed og sikkerhed forbedres. Der er aktuelt opslået fire ledige sygeplejerskestillinger.

I Struer Kommune er hovedparten af de ansatte på plejecentrene social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Disse medarbejdere yder en fin og kvalificeret indsats i forhold til deres kompetencer, som er målrettet elementære og grundlæggende sygeplejeopgaver og stabile plejeforløb.

Udviklingen i sundhedsvæsenet med flere ældre og ændrede sygdomsmønstre med flere kronisk syge presser sundhedssektoren - ikke kun på økonomi - men skaber også nye krav til de opgaver, som tilgår kommunerne. Det er de dårligste ældre som bor i plejeboliger, så derfor er det vigtigt, at der er sygeplejersker ansat på plejecentrene.

”Vi får mange opgaver overdraget fra regionen og nye Sundhedsaftaler, som vi skal leve op til i kommunerne, så vores rolle i det samlede sundhedsvæsen bliver derfor større og større. Det er en udvikling, der indebærer, at sygeplejen skal løse flere komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehuse og almen praksis. Det kræver at vi ruster os med ekstra kompetencer og viden”, siger Grethe Hestbech, der er formand for Socialudvalget i Struer Kommune.

Medicinering er for eksempel et område, hvor sygeplejerskerne forventes at gøre en forskel:

”Sygeplejerskernes erfaring og systematiske tilgang til håndtering af medicin betyder, at der bliver øget fokus og større viden om medicinering samt større sikkerhed omkring medicingivning. De læger, der ordinerer medicinen, får gode sparringspartnere i sygeplejerskerne, der støtter op om, at vejledningerne på området bliver fulgt. Sygeplejerskerne er oftere i kontakt med beboere i medicinsk behandling end lægen og kan derfor hjælpe med at følge op på behandlingsplanen ved at vurdere effekt, bivirkninger eller komplikationer”, siger områdeleder Grethe Riksted.

Samarbejde og erfaringsudveksling
Sygeplejerskerne skal også have fokus på kvalitet, samarbejde og kompetenceniveau hos det øvrige personale i de enkelte plejecentre.

De skal vurdere sygeplejens kompleksitet, uddelegere relevante sygeplejeopgaver og sikre, at fagpersonerne har modtaget undervisning og er i stand til at udføre de opgaver der kommer. Sygeplejerskerne skal have fokus på kvalitet i samarbejdet med de praktiserende læger, regionshospitaler og andre tværfaglige samarbejdspartnere for blandt andet at undgå genindlæggelser.

Baggrund
I Plejebolig og Aktivitetsområdet blev der 1. november 2011 ansat en udviklingssygeplejerske, som startede i et projektforløb indtil 31. december 2012.

Når dette projekt er slut, har udviklingssygeplejersken fulgt ca. 200 medarbejdere, har vurderet deres faglige tilgang til arbejdsopgaverne og iværksat forskellige tiltag, der kan lette deres hverdag og styrke deres faglighed.

Der er også et specielt fokus på dokumentation i relation til embedslægernes vejledninger.

Dette udviklingstiltag skal sygeplejerskerne på de enkelte plejecentre medvirke til at fastholde og videreudvikle.

Plejebolig og Aktivitetsområdet har søgt og fået bevilget fastansættelse af udviklingssygeplejersken, som fremadrettet får et meget tæt samarbejde med plejecentrenes sygeplejersker og funktionsledere.

De nye sygeplejersker indgår i et netværk og sygeplejefagligt forum for alle sygeplejersker i Struer Kommune.

Plejeboliger og Aktivitet
Det område der i Struer Kommune beskæftiger sig med plejecentrene hedder ”Plejeboliger og Aktivitet”.
Det består foruden administration og ledelse af:
· Plejehjemmet Solglimt i Hjerm med 22 plejehjemsstuer og 4 tilknyttede ældreboliger
· Asp Plejecenter i Asp med 23 plejehjemsstuer og 4 tilknyttede ældreboliger
· Rosengården i Humlum med 25 plejehjemsstuer heraf 5 pladser målrettet borgere med psykiatriske lidelser og 4 tilknyttede ældreboliger
· Enggård Centret i Struer med 30 plejeboliger og 6 ældreboliger (Fra medio 2013 bliver der 48 plejeboliger)
· Plejeboligerne Bøgelund i Struer med 40 plejeboliger
· Ældrecenter Solvang i Hvidbjerg med 44 plejeboliger, heraf 8 til demente borgere og 4 aflastningspladser
· Uglev Ældrecenter i Uglev med 20 plejeboliger og 2 aflastningspladser
· Demenstilbud med et botilbud til 15 svært belastede demente borgere, 18 fuldtidspladser til demente borgere i visiteret dagtilbud og sociale tilbud til demente borgere og pårørende.
· Aktivitetstilbud målrettet borgere i alle plejeenheder, 20 fuldtidspladser til borgere i visiteret dagtilbud på Solvang og Vestcenter Kilen og åbne aktivitetstilbud til pensionister og efterlønsmodtagere i Struer Kommune.
I alt 239 boenheder og 38 fuldtidspladser med dagtilbud.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce