Værested uden røg giver flere besøg hos lægen

15/05/2012 12:23

Struer Kommune

Et tre-årigt projekt om røgfrihed for udsatte på værestedet Parasollen i Struer har ikke kun sendt cigaretterne på gaden. En positiv sideeffekt er at brugerne nu oftere går til lægen og er mere interesserede i deres livsstil end før.

Og selvom smøgerne fortsat må tændes udendørs, er forbruget på vej ned for de omkring 150 brugere, som kæmper med massive sociale eller psykiske problemer i dagligdagen.

Projekt Røgfrit Parasollen stoppede den 30. april 2012 efter 3 års indsats. Hovedformålet med projektet var at indføre indendørs rygeforbud på værestedet i Struer, opstille en udendørs rygepavillon og tilbyde brugere og personale professionel målrettet hjælp til rygeophør.


”Nu kan vi smage maden vi spiser”
Det faste møde- og spisested i Struers centrum har nu været uden røgtåger i over to år. Brugerne tager stadig et hiv i læ af den udendørs rygepavillon, men her ved projektets afslutning har en del brugere nedsat deres cigaretforbrug. De bekræfter, at de er glade for at Parasollen er blevet røgfri, og at de kan smage maden de spiser.

Der er også sket en ændring i brugernes opmærksomhed på livsstil og lyst til at snakke om helbredet med projektets sygeplejerske, der besøger Parasollen to timer om ugen.

”En del brugere har diabetes, og nogle af dem er interesseret i at høre, hvad de kan gøre ved det. Jeg oplever at samtalerne tages alvorligt, og at brugerne efterfølgende opsøger egen læge og får igangsat behandling for diabetes eller andet, for eksempel blodtrykssænkende behandling eller penicillinbehandling for lungebetændelse”, siger sygeplejerske Jytte Yde fra SundhedscenterStruer.

Formanden for Struer Kommunes Sundhedsudvalg, Anna Marie Brix Poulsen, roser de ændringer som brugerne af Parasollen har banet vejen for:
”Jeg tager hatten af for de brugere, der kommer på Parasollen. De har vist, at de vil sig selv og deres nærmeste det bedste. Det er en gruppe, vi kan være stolte af, for de har rykket sig og vist, at de ønsker forbedringer af deres sundhedstilstand og nærmiljø. Det glæder mig også, at alle der besøger Parasollen nu kan sidde uden røg.

”Det næste kan måske blive, at Parasollen også vil prøve kræfter med at tilbyde brugerne motion i de trygge rammer som værestedet er for rigtig mange. Succes avler succes – som man siger”, lyder opfordringen fra Anna Marie Brix Poulsen.


Røgfrihed skaber trivsel
Så selvom det langt fra er alle, der har fastholdt et regulært rygestop, er gevinsterne ved indendørs røgfrihed og professionel hjælp til at skære ned på cigaretterne stor. For værestedet ansatte er der også tale om et løft i trivslen:

”Det er blevet nemmere at rekruttere personale. Der er blandt de ansatte mere arbejdsglæde, mindre sygefravær og mere overskud når personalet kommer hjem. Desuden er der mindre rengøring, når stedet er røgfrit”, fortæller Carsten Boldt Rasmussen, leder af Parasollen, og tilføjer at han er særdeles tilfreds med de forbedringer af arbejdsmiljøet som et røgfrit værested også har sikret.

Parasollen er drevet af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark. Parasollens brugere er en gruppe borgere, som kæmper med massive sociale og/eller psykiske problemer i dagligdagen. Personalets vurdering er, at over halvdelen har psykiske diagnoser og den største del af brugerne er psykisk sårbare.

En stor del af brugerne er ensomme mænd, mange af dem har et alkoholmisbrug eller anden misbrug. Der er ca. 60 daglige brugere, i alt ca. 150 brugere er tilknyttet Parasollen.

Flere oplysninger:
Sundhedsudvalgsformand Anna Marie Brix Poulsen på [email protected] eller mobil 23 84 83 57.
Projektkoordinator Leila Boel på [email protected] eller telefon 96 84 84 69 - mobil 29 43 67 93.
 

Mest Læste

Annonce