Arkitektkonkurrence: Svendborg, en by ved vandet

06/06/2012 11:19

Svendborg Kommune

Forbindelsen mellem Svendborgs bymidte og havn skal genskabes. Derfor har Svendborg Kommune og Realdania udvalgt fem tværfaglige teams, der skal konkurrere på gode forslag til et byrumsforløb der fysisk mentalt og symbolsk kan forene by og havn. Projektkonkurrencen ’skydes i gang’ den 8. juni.

Konkurrencedeltagerne skal give deres bud på, hvordan en række trafikerede byrum kan omdannes til rekreative og dynamiske byrum, hvor fodgængernes og cyklisternes færden prioriteres højest. Foruden de forandrede byrum skal der etableres en direkte forbindelse hen over byskrænten til det bynære havneområde.

”Byrumsprojektet vil skabe bedre sammenhæng i byen og understøtte Svendborg, som et dynamisk kultur- og handelscenter. Foruden forskønnelse handler det om at skabe nye funktioner og måder at bruge byen på, ved at tilføre de udvalgte byrum nogle æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter”, siger Bruno Hansen, udvalgsformand for Udvalget for Kultur og Planlægning, Svendborg Kommune.

Plads til ophold og leg

Det kommende byrumsforløb indeholder nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, der alle indbyder til ophold.

”Byen skal udvikles til et sted, der i højere grad end i dag skal give folk ekstraordinære oplevelser, så de får lyst til at opholde sig der, lege og mødes og handle”, forklarer udvalgsformand Bruno Hansen.

Byens åbnes mod vandet

Baggrunden for projektet er, at Svendborg i dag ”vender ryggen” mod vandet. Trafikale og landskabsmæssige barrierer afskærer byen fra havnen, og dermed udnyttes havnens rekreative muligheder ikke optimalt. Men nu hvor dele af erhvervshavnen omdannes til egentlig by, er det blevet oplagt, at skabe ny sammenhæng mellem den historiske bymidte og havnen.

By og havn forenes

Konkret etableres byrumsforløbet fra Krøyers Have over Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lilletorv, Møllegade og afsluttes med en ny forbindelse fra Møllegade til havnen.

”Vi håber at dette byrumsprojekt vil demonstrere, hvordan havnebyer kan overvinde de fysiske barrierer, der ofte er mellem by og havn. Ved at binde de to områder bedre sammen, får både borgerne i byen og den besøgende nogle helt nye rekreative muligheder”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

FAKTA

Projektkonkurrencen
Konkurrenceperioden løber fra den 8. juni og resultatet vil blive offentliggjort i december. Partnerskabet, Svendborg Kommune og Realdania, har ret til at udpege to ligestillede vindere, for den samlede rådgiveropgave.

Dialog med borgerne
Realdania og Svendborg Kommune ønsker at holde en åben og tæt dialog med borgere og erhvervsliv om projektet. Forud for udarbejdelsen af arkitektkonkurrenceprogrammet er der gennemført en omfattende borgerdialog-proces. Målet har været at informere borgerne om udviklingsprojektet samt at indsamle holdninger og idéer til konkurrenceprogrammet.
Når projektkonkurrencen er afgjort, vil vinderforslagene blive offentliggjort, og der bliver i den forbindelse afholdt borgermøder.

Prækvalifikation
Forud for projektkonkurrencen har der været afholdt en prækvalifikation, hvor 26 tværfaglige teams bød ind. Blandt dem er fem udvalgt til at deltage i byrumskonkurrencen:

1. Bascon / Metopos
OKRA landscape NL
ATKINS DK
Sune Petersen

2. SLA
Public arkitekter
2+1 IDEBUREAU
Boris Brormand Jensen
Jens Rørbech Rådgivning
Konsulent: Rene Kural

3. Kristine Jensens Tegnestue ApS
PRAKSIS arkitekter
Konsulenter:
Jesper Kongshaug
Maja Nikolajew

4. COBE
GHB Landskabsarkitekter
Henneby Nielsen Rådgivning
Active City Transformation
Rekommanderet


5. EFFEKT
Masu Planning
ALECTIA A/S
TTS Trafik og parkering
Svava Riesto

Første spadestik
Det første anlægsprojekt – omdannelse af Torvet og Lille Torv– forventes påbegyndt i august 2013.
Projektering, myndighedsgodkendelser og udbud for omdannelse og nyanlæg af de øvrige byrum forventes udført og afsluttet i to etaper frem til 2015.

Cittaslow-bevægelsen
Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der har byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet vil være en måde at udmønte Cittaslow-tankegangen på i et konkret byrumsprojekt.

Mest Læste

Annonce