Svendborg Kommune er Danmarks Friluftskommune 2012

15/08/2012 11:20

Svendborg Kommune

Friluftsrådet har med en enstemmig jury udpeget Svendborg Kommune til årets friluftskommune for sine spændende og forskelligartede friluftsaktiviteter i de 'blå områder', dvs. hav, sø og å.

- Vi er utroligt stolte over at være blevet valgt som årets friluftskommune. Og jeg er sikker på, at vi får stor gavn af prisen både til at støtte nogle af de mange nye projekter og ikke mindst til at trække endnu flere besøgende og nye borgere til vores kommune. Vores kommune er jo helt omkranset af de blå områder, fortæller borgmester Curt Sørensen.

- Prisen på 250.000 kroner giver os mulighed for at gennemføre nogle af de rigtig spændende projekter så som kunstigt rev i Det Sydfynske Øhav og klokkefrøsti ved Klintholm. Men prisen giver os også mulighed for at markedsføre vores kommune endnu mere som en aktiv friluftskommune med fokus på det kreative, det sunde og det maritime liv, slutter Curt Sørensen.

Svendborg Kommune var en af de 21 kommuner, der var indstillet til prisen, og vandt så i opløbet med fire andre finalister. Bag indstillingen til prisen står Miljø og Teknik samt Kultur, Erhverv og Udvikling i Svendborg Kommune, Naturturisme I/S, Svendborg Naturskole og Maritimt Center. Der har således været tale om et succesfuldt og bredt samarbejde, hvilket også afspejles i juryens meget fine begrundelse for prisen:

"Svendborg Kommune har gjort en flot indsats for at skabe gode rammer for friluftslivet i kommunens blå områder, og vi er meget imponeret over variationen i de gennemførte tiltag. Kommunens indsats for friluftslivet er overbevisende og er baseret på en strategi, der binder de mange tiltag sammen. Derudover har vi lagt vægt på, at kommunen også har mange spændene og nytænkende projekter i støbeskeen, som vil skabe endnu bedre muligheder for friluftslivet både over og under havets overflade. Vi vil bl.a. fremhæve planerne om et kunstigt rev, den maritime oplevelsesrambla og den tankefulde strand."

Prisen bliver overrakt ved en festlig begivenhed i september, hvor også pressen bliver inviteret.

Mest Læste

Annonce