Motionsvenner til den aktiverende indsats

19/09/2012 14:50

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune indfører motionsvenner som frivilligt socialt arbejde til støtte for ældre i trænings øjemed. Det første kursus for 15 motionsvenner er netop afholdt i et samarbejde mellem Ældre Sagen, Røde Kors og Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune har i samarbejde med Ældre Sagen og Røde Kors startet et nyt motionstilbud til svage ældre, som gerne vil have mere motion. Der har generelt ikke været adgang til mange motionstilbud til svage ældre.

Motionsvenner hedder det nye initiativ, hvor borgere via et opstartskursus kan blive motionsven for ældre. Man kan som motionsven binde sig 3 – 6 måneder, men hvis interessen skulle være for et længere varende samarbejde med de ældre, er der selvfølgelig også mulighed for det.

Alle ældre kan komme i betragtning til at indgå i et samarbejde med en motionsven.

Det kan for eksempel være efter et sygdomsforløb eller et længere varende optræningsforløb evt. på Ambulant genoptræningscenter eller ved ”Syddjurs træner” hvor man er blevet hjulpet i gang – og har behov for fortsat støtte til at motionere. Hvis man som borger har brug for hjælp, kan man kontakte Syddjurs Kommune eller Ældre Sagen.

Ingelise Juhl afdelingschef for ældreområdet i Syddjurs Kommune udtaler:

- Jeg mener, at denne mulighed er et godt supplement til kommunes andre motions tilbud til ældre. Det er et godt eksempel på, hvordan vi kan samarbejde med frivillige organisationer og enkeltpersoner om at øge kvaliteten i tilbuddene til de ældre.

Røde Kors, Ældre sagen og Syddjurs Kommune har i samarbejde netop afholdt et spændende kursus til 15 frivillige borgere, som ønsker at være motionsven. På kurset underviste sundheds- og idrætskonsulent Karin Schulz fra Ældre Sagen, som fremviste nyttige træningsmetoder for ældre. Der var også oplæg fra ergoterapeut Miriam Degn om dagligdagens gøremål og fra økonoma Birgit Kannegaard om sammenhænge mellem kost og motion.
 

Mest Læste

Annonce