stor tilfredshed med dagplejen og daginstitutionerne

14/08/2012 12:46

Syddjurs Kommune

Ny måling viser, at 89% af forældre til børn i daginstitutioner og 93% af forældre til børn i dagpleje er tilfredse i Syddjurs Kommune. Hermed har udvalget for familie og institutioner nået sit mål, som var at 80% af forældre til børn i dagtilbud var tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddet.

Der er i april og maj måned 2012 gennemført de første af en række brugertilfredshedsundersøgelser i Syddjurs Kommune. Det første områder er Dagplejen med 488 børn hos 153 kommunalt ansatte dagplejere herunder 9 i gæstehuse. Det andet område er Daginstitutionerne med 26 institutioner, hvor der er indskrevet 1283 børn.
Den samlede tilfredshedsgrad i Syddjurs kommune er 89% for daginstitutionernes vedkommende og hele 93% for dagplejens vedkommende. Altså forholdsvis langt over det politisk fastsatte måltal på 80%.

Formand for udvalget for familie og institutioner Jørgen Brøgger:

- Jeg er rigtig glad for, at den her måling dokumenterer en meget høj tilfredshed med vores dagtilbud hos forældrene. Det bekræfter mit billede af at vores daginstitutioner og vores dagpleje hver dag leverer en høj faglig kvalitet. Det er vigtigt, at der nu følges op på rapporterne i forældrebestyrelserne og på personalemøderne, så vi aktivt kan bruge målingen til at sikre og udvikle vores kvalitet.

Der følges op på de 2 rapporter gennem forældrebestyrelserne samt på personalemøder i de enkelte områder og institutioner og endelig samlet på møder for alle ledere. Der uddrages styrker og svagheder og på den baggrund lægges der en strategi for, hvordan der handles på resultaterne.

Udvalget for familier og institutioner har tidligere fastsat et måltal for tilfredshedsgraden blandt kommunens forældre til børn i dagtilbud. Målet var fastsat til 80% af forældrene samlet set skal have svaret enten ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” på spørgsmålene.

I efteråret 2012 får kommunerne mulighed for at indberette data til et nationalt datavarehus. Her kan kommunerne sammenligne egne resultater med andre kommuners resultater, samt et nationalt gennemsnit for brugertilfredshed på specifikke områder.

De næste brugertilfredshedsmålinger bliver på ældreområdet i efteråret 2012 og på skoleområdet i 2013.
 

Mest Læste

Annonce