Jobformidlingen er tilbage

Velfærd

18/11/2014 13:38

Suleman Haider

Den personlige jobformidling forsvandt med kommunalreformen. Men nu er den tilbage i Tønder Kommune

Den gode ”gammeldags” personlige jobformidling er nu blevet en del af Jobcenter Tønders kerneopgaver. Det vil sige, at lokale virksomheder kan kontakte jobcentret direkte, når de har brug for arbejdskraft. Og tilsvarende kan ledige henvende sig og få hjælp til at finde ordinært arbejde.

Den personlige jobformidling var tidligere omdrejningspunktet i den statslige Arbejdsformidlings indsats. Men med kommunalreformen i 2007 blev Arbejdsformidlingen nedlagt og erstattet af kommunale jobcentre, hvor en ny digital strategi blev implementeret. Nu skulle jobformidlingen være en online selvbetjeningstjeneste primært via jobnet.dk, hvor ledige og virksomheder selv skulle finde hinanden.

Til gengæld skulle jobcentrene i højere grad koncentrere sig om at hjælpe svage og udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik, løntilskudsordninger, voksenlærepladser, jobrotation mm.

- Men der har vist sig et stort behov for den personlige kontakt og den menneskelige involvering i formidlingen af ordinær job. Derfor er vi glade for at kunne fortælle, at den ordinære jobformidling nu er tilbage som en del af Jobcentrets kerneydelser i Tønder Kommune, siger formanden for kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Susanne Linnet.

Virksomheder vil gerne jobformidling

Siden januar 2014 har Jobcenter Tønder hjulpet mere end 100 lokale virksomheder med at formidle ledige til ordinære job. Det har der været god succes med. I ca. halvdelen af tilfældene er de ledige kandidater blevet foretrukket til jobbet.

Der er ca. 880 ledige jobparate borgere i Tønder Kommune, så rekrutteringsgrundlaget er stort.

Det er vigtigt, at de ledige også i fremtiden har de efterspurgte kompetencer. Jobcentret er derfor løbende i dialog med arbejdsmarkedets parter, herunder de lokale virksomheder om, hvilke kompetencer der efterspørges hos de ledige. Det er med til, at Jobcentret kan målrette indsatsen.

- Der er etableret et virksomhedspanel med 12 lokale virksomheder. Sammen med Jobcentret deltager virksomhederne i arbejdet med at sikre, at fremtidens arbejdskraft har de rette kompetencer. Virksomhedspanelet og formidlingsindsatsen giver et godt kendskab til efterspørgslen på arbejdskraft lokalt, siger Susanne Linnet.

Tilbuddet om formidling

Den genetablerede jobformidling på Jobcenter Tønder indeholder:

  • identifikation af virksomhedens behov for arbejdskraft
  • vejledning i forhold til indrykning af annoncer på jobnet.dk
  • udsøgning af relevante ledige kandidater på jobnet.dk
  • fremsendelse af CV’er til virksomhederne inden for 48 timer
  • opfølgning på formidlingen

Mest Læste

Annonce