Miljøminister afviser hjælp til digesikkerheden

Bæredygtighed

14/03/2014 13:15

Freja Eriksen

Staten bør være med til at sikre befolkningen i vadehavsområdet, mener Tønders borgmester, men miljøministeren siger nej

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil ikke være med til at vedligeholde og reparere digerne i vadehavsområdet. I et svar til borgmester Laurids Rudebeck i Tønder Kommune afviser ministeren, at staten også skal betale, når naturen raser og anretter store skader på de livsvigtige diger. Det er borgmesteren noget forundret over.

- Jeg er både overrasket og foruroliget. For os her i vadehavsområdet er det svært at forstå, at regeringen ikke vil påtage sig et ansvar og være med til at løfte denne vigtige samfundsopgave, siger Laurids Rudebeck.

Han fremhæver, at digerne beskytter både befolkningen og store værdier, ikke mindst infrastrukturelle værdier.

- At vedligeholde og reparere digerne er en tung økonomisk belastning, som i værste fald kan slå bunden ud af kommunekassen. Derfor burde det være en fælles opgave for det danske samfund, sådan som det også har været tidligere. Det forekommer ubegribeligt, at staten med 5,6 mio. danskere vil overlade sikringen af både Rømø-dæmningen og digerne ved vores del af Vadehavet til 38.500 borgere i Tønder Kommune. Det handler om vores sikkerhed, og det handler om turismen, som jo er af national betydning. Det er ikke kun et anliggende for Tønder Kommune, mener borgmesteren.

Miljøministerens afvisende svar kommer, efter at Laurids Rudebeck i februar endnu en gang forsøgte at råbe regeringen op for at få løst de uafklarede spørgsmål om digesikkerheden.

Borgmesteren pegede bl.a. på, at december-orkanen i 1999 medførte tre digebrud, og senest er der i forbindelse med stormen Bodil i 2013 sket mindre skader på et dige på fastlandet og større skade på et dige på Rømø.

”Samtidig må jeg tilkendegive, at kommunen ikke økonomisk kan løfte digesikkerhedsopgaven, hverken den nødvendige styrkelse af digerne, der beror på klimatilpasninger eller reparation af digerne som følge af digebrud eller store skader”, skrev borgmesteren og tilføjede, at det erfaringsmæssigt kun er et spørgsmål om tid, inden næste naturkatastrofe. Derfor er der behov for en hurtig løsning.

Men det bliver altså ikke med regeringens hjælp. Miljøministeren skriver i sit svar, at den tidligere praksis med statens og de daværende amters økonomiske støtte var en ”afvigelse fra almindelig praksis, da kystbeskyttelsesloven foreskriver, at det påhviler den enkelte grundejer at stå for og finansiere kystbeskyttelse af egen grund”.

Trods ministerens afvisning vil Laurids Rudebeck dog ikke opgive kampen for at få staten til at påtage sig et ansvar for befolkningens sikkerhed i vadehavsområdet. Han planlægger derfor nu at appellere til sønderjyske folketingsmedlemmer.

Fakta:

Før kommunalreformen i 2007 var der en fast fordelingsnøgle for udgifterne til digesikkerheden: Staten betalte 3/6, amtet 2/6, og digelag og kommuner 1/6.

Læs borgmesterens brev og miljøministerens svar her: 

Brev fra borgmester Laurids Rudebeck
Brev fra miljøminister Kirsten Brosbøl

Mest Læste

Annonce