Sådan vil Tønder hjælpe udsatte børn og unge

Velfærd

11/08/2016 13:43

Nick Allentoft

Efter alvorlige børnesager har Tønder Kommune nu lavet en udviklingsplan, der forpligter kommunen til at forbedre sagsbehandlingen markant. Læs her, hvad Tønder Kommune åbent forpligter sig til og hent udviklingsplanen.

Udsatte børn og unge i Tønder Kommune skal have bedre og mere effektiv hjælp. Derfor er kommunen i tæt samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force i fuld gang med at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

Sådan får du bedre sagsbehandling

Læs anbefalinger til bedre offentlig sagsbehandling her.

Det handler om at insistere på de nødvendige informationer. 

En samlet plan for udviklingsprojektet har været forelagt Børn- og Skoleudvalget. Planen, der rækker halvandet år frem, anbefales af udvalget og sendes nu videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Samtidig anbefaler Børn- og Skoleudvalget, at kommunen indgår en samarbejdsaftale med Task Force om det videre forløb.

Værktøj til kvalitetsudvikling

Med Task Force som sparringspartner og rådgiver skal udviklingsplanen det kommende halvandet år bruges som et praktisk værktøj til at sikre, at kommunen altid lever op til kravene i lovgivningen, at sagsbehandlingen udføres i én samlet børnefaglig enhed, og at alle børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte.

Planen fokuserer på fire udvalgte temaer. Inden for hvert tema arbejdes der med fire hovedanbefalinger, og der er opstillet konkrete mål for hvert tema. F.eks. er det fastlagt, at kommunen ved modtagelse af underretninger altid skal foretage en socialfaglig vurdering og indberette til Ankestyrelsen inden for 24 timer. Alle frister skal overholdes, og der skal sikres en ensartet vurdering af sagerne.

Kommunen forpligter sig også til at gennemføre børnefaglige undersøgelser inden for fristen på fire måneder, ligesom der altid skal udarbejdes handleplaner og gennemføres børnesamtaler inden for fristen.

- Børne og ungeområdet er tidligere tilført flere ressourcer, og med denne udviklingsplan har vi alle muligheder for at opnå et godt resultat, siger formanden for Børn- og Skoleudvalget, Henrik Mehlsen.

Kommunaldirektør Klaus Liestmann fremhæver, at det er et meget stort og krævende arbejde, medarbejdere og ledelse nu står overfor.

Fagchef Heidi Andersen, Børn og Unge, forventer ikke, at kommunen når helt i mål på halvandet år.

- Men jeg forventer, at vi når langt og udvikler os rigtig meget, siger fagchefen. 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling for både ledelse og medarbejdere, faste rutiner og arbejdsgange, ledelsestilsyn, dialog og løbende opfølgning skal være med til at sikre, at kommunen opfylder målene. Desuden skal der jævnligt holdes status- og opfølgningsmøder med Task Force.

I begyndelsen af 2018 vil Task Force gennemføre en måling af sagsbehandlingen for at vurdere, om kommunen har nået de opstillede mål. I takt med at målene opfyldes, vil udviklingsplanen blive opdateret med nye temaer med nye mål.

Samarbejdet med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force om kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen er kommet i stand på kommunens initiativ, efter at der var konstateret fejl og mangler i sagsbehandlingen. Task Force repræsenterer landets højeste ekspertise inden for området.

Fakta:

De udvalgte temaer, som kommunen vil fokusere på det næste halvandet år, er

  • Underretninger
  • Børnefaglige undersøgelser
  • Handleplaner
  • Børnesamtaler

Efter det første halvandet år inddrages nye teamer i en ny, opdateret udviklingsplan.

Inden for hvert tema skal der arbejdes med fire hovedanbefalinger:

  • Udarbejde relevante retningslinjer og kvalitetsstandarder, der tydeliggør sammenhængen mellem sagsproces, kvalitet i sagsbehandlingen og de overordnede målsætninger
  • Prioritere den fortsatte implementering af ICS som en fælles faglig metode i sagsbehandlingen
  • Prioritere kontinuerlige faglige ledelsestilsyn, som sikrer både kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen
  • Rette op på de mangler, som konstateres i sagsmålingen

 

Mest Læste

Annonce