Sønderjyske borgmestre står sammen om sygehus

Politik

09/02/2016 10:20

Nick Allentoft

Borgmestrene i fire sønderjyske kommuner sender fælles høringssvar til Region Syddanmark om besparelserne på sundhedsområdet. De vil bl.a. redde Tønder Sygehus.

Tønder står langt fra alene i kampen for at bevare Tønder Sygehus. Fra alle sønderjyske kommuner er der fuld opbakning, og et fælles høringssvar fra de fire borgmestre i landsdelen er nu sendt afsted til Regionshuset i Vejle, hvor den politiske beslutning om besparelserne på sundhedsområdet skal træffes i april.

I høringssvaret skriver borgmestrene H.P. Geil, Haderslev, Thomas Andresen, Aabenraa, Erik Lauritzen, Sønderborg, og Laurids Rudebeck, Tønder, at det er vigtigt at bevare sundhedstilbud i lokalområdet.

”Vi får flere og flere ældre med komplicerede medicinske problemstillinger og flere med kroniske lidelser, som vil vælge behandlingen fra, hvis afstanden til behandlingstilbuddet er for stor”, anfører borgmestrene. De tilføjer, at for store afstande vil skabe ulighed i sundhedstilbuddene, især for de mest skrøbelige og sårbare ældre, som tit er meget lidt mobile og afhængige af de nære tilbud.

Tønders borgmester, Laurids Rudebeck, glæder sig over den entydige opbakning fra sine sønderjyske kolleger.

- Vi taler med større vægt, når vi står sammen, og fællesskabet og enigheden blandt de sønderjyske kommuner vil uden tvivl gøre indtryk på regionsrådspolitikerne. Man skal jo huske på, at både Aabenraa og Sønderborg står til at vinde aktiviteter og arbejdspladser, hvis Tønder Sygehus nedlægges. Alligevel er der hele bordet rundt fuld opbakning til ønsket om at bevare det lokale nærsygehus i Tønder. Det er rigtig flot, siger Laurids Rudebeck.

Han peger samtidig på, at det fælles høringsvar er udtryk, at kommunerne står sammen, når det gælder.

- En gang imellem hævdes det, at sønderjysk samarbejde kun er henvist til skåltaler og festlige lejligheder. Det modbevises af dette initiativ. Det fælles høringssvar er et stærkt og overbevisende udtryk for, at vi i Sønderjylland er i stand til at se ud over snævre særinteresser og fokusere på helheden. Eksemplet viser, at fællesskabet lever i bedste velgående, og at ingen har patent på sønderjysk samarbejde, siger Tønder-borgmesteren.

Skal spare 200 mio. kr.

Region Syddanmark skal spare ca. 200 mio. kr. på sundhedsområdet, og lukning af sygehuset i Tønder er et af forslagene i administrationens sparekatalog. Kataloget er i høring indtil den 29. februar, og udover det fælles sønderjyske høringssvar vil de sønderjyske kommuner også hver især sende deres egne bemærkninger til sparekataloget.

Den endelige beslutning om besparelserne træffer Regionsrådet på mødet den 25. april.

 

 

Mest Læste

Annonce