Tønder: Svigt i børn- og ungesag har haft konsekvenser

Ledelse

10/09/2015 15:34

Nick Allentoft

TV2 opruller en børn- og ungesag fra Tønder Kommune med alvorlige fejl og mangler. Kommunen erkender svigt i sagsbehandlingen og handlede på situationen allerede før sommer

TV2 bringer i næste uge en dokumentarudsendelse om forløbet i en konkret børn- og ungesag fra Tønder Kommune. I en stor del af forløbet har sagen været præget af alvorlige fejl og mangler fra kommunens side. Det har kommunen erkendt og handlet på allerede før sommer.

- Uden at komme ind på enkeltheder i den konkrete personsag vil jeg gerne sige, at helt generelt har sagsbehandlingen været meget mangelfuld, og jeg er meget ked af, at der er gået så lang tid, før familien har fået den hjælp, den havde brug for. Det er ikke i orden, og det er ikke den standard, vi ønsker i Tønder Kommune, siger borgmester Laurids Rudebeck.

TV-udsendelsen viser, at der er rejst mistanke om seksuelt overgreb mod en ung pige, og TV2 stiller spørgsmålet, om der er tale om en ny Tønder-sag. Det giver politiets undersøgelser imidlertid ikke grundlag for at antage.

- Jeg kan naturligvis ikke oplyse om enkeltheder i en personsag, men jeg kan sige så meget, at sagen efter vores bedste overbevisning på ingen måde kan sammenlignes med den 10 år gamle sag, siger borgmesteren.

 

Konsekvenser

Allerede før sommer fik de uacceptable forhold inden for børnsagsbehandlingen ledelsesmæssige konsekvenser i kommunen. Direktøren og fagchefen for området er således ikke længere tilknyttet Tønder Kommune, hvilket også blev fyldigt omtalt i pressen allerede dengang.

Samtidig er der gennemført organisatoriske omlægninger i kommunen for at styrke og udvikle børn- og ungeområde, og der er iværksat en handleplan, som bl.a. tilfører området flere ressourcer og sikrer et udviklingssamarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

- Familien har nu fået hjælp og støtte. Det har Ankestyrelsen også bekræftet. Men jeg erkender blankt, at vi har været alt for længe om at sætte ind med den nødvendige hjælp. Det er meget beklageligt, og derfor har forløbet også fået så alvorlige personalemæssige konsekvenser, siger borgmesteren.

 

Får hjælp fra landets højeste ekspertise

Borgmesteren fremhæver, at organisationsomlægningen og handleplanen vil højne kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

- Der skal være tillid til, at udsatte familier i Tønder Kommune får den hjælp, de har brug for, og at de får det i tide. Derfor har vi ryddet op og styrket børn- og ungeområdet med selvstændig ledelse, og vi sætter samtidig flere ressourcer ind. Desuden har vi bedt Socialstyrelsens Task Force om hjælp til at udvikle kvaliteten af vores indsats. Socialstyrelsens Task Force er landets højeste ekspertise på området, og jeg har store forventninger til resultaterne af dette udviklingssamarbejde, siger Laurids Rudebeck.

Kommunen har også taget initiaitv til dialog med Dansk Socialrådgiverforening om handleplanen. Det er en dynamisk handleplan, som løbende skal udvikles og tilpasses i dialog med relevante samarbejdspartnere.

 

Tavshedspligt

Udsendelsen er produceret for TV2 af Dokumentarkompagniet, der også har tilbudt Tønder Kommune at medvirke med interview. Men da der er tale om en konkret personsag, har kommunen på grund af den lovbestemte tavshedspligt og af hensyn til familiens tarv ikke mulighed for at svare på spørgsmålene.

- Som udgangspunkt stiller vi altid op og svarer på spørgsmål fra pressen, også når der er kritiske og ubehagelige sager på dagsordenen. Det vil mange journalister kunne bekræfte. Men vi respekterer og overholder naturligvis tavshedspligten. Hovedparten af de spørgsmål, journalisten ønskede at stille i dette tilfælde, er vi afskåret fra at svare på netop på grund af tavshedspligten. Derfor giver det ingen mening at stille op, og derfor har vi undtagelesvist sagt nej tak, siger Laurids Rudebeck.

 

Mest Læste

Annonce