Pit Stop for skoletrætte unge

07/12/2011 09:37

Varde Kommune

Varde udvikler sammen med Middelfart, Sønderborg og Nordfyn nyt tilbud til unge, der ikke er parate til uddannelse. De er trætte af skolen – og slet ikke klar til mere uddannelse. Nogle er droppet ud af en ungdomsuddannelse, andre kom aldrig i gang.

Fra januar får skoletrætte 15-25 årige et nyt tilbud, når Varde i samarbejde med Middelfart, Sønderborg og Nordfyn går i gang med at udvikle undervisning til ikke uddannelsesparate unge.

- Det er en gruppe, vi på nuværende tidspunkt ikke har noget tilbud til. Nogle har haft et år på produktionsskolen og kan ikke fortsætte der. Andre er måske droppet ud af 10. klasse, og ved ikke ved, hvad de skal. Det er helt almindelige unge, og målet er, at de bliver klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, siger konsulent Louise Schmidt Nielsen, Varde Kommune.

De fire kommuner har fået 4,6 mio. kr. fra regionens uddannelsespulje til et to årigt projekt, der sætter fokus på kommunernes indsats for at sluse de udsatte unge fra folkeskole til ungdomsuddannelse, på redskaber og metoder, og sideløbende udvikler konkrete tilbud i produktionsskolen og ungdomsskolens regi.

I Varde er det Ungdomsskolen, der vil give de unge et ”Pit Stop” over 20 uger.

Der vil indgå fysisk aktivitet for at skabe motivation og fællesskab, og der bliver undervisning i psykologi, sundhed, valgfag og individuel undervisning i fag som dansk og matematik.

- Det skal slet ikke være som den skole, de er stukket af fra. Men vi vil gerne motivere dem til at tage fat med bøgerne igen, så de skal have lov at arbejde med sig selv og have nogle succesoplevelser, siger projektkoordinator Jane Sørensen fra Ungdomsskolen.

Det første hold med 10-12 unge begynder 23. januar og får tilholdssted i den tidligere handelsskole. Derudover vil Pit Stop bruge Foreningsfitness og Jacobi Hallen til spinning, styrketræning, boldspil og andre aktiviteter.

Mest Læste

Annonce