Sygeplejersken er fremme fem minutter efter 112-alarm

18/06/2012 13:48

Varde Kommune

Hjemmesygeplejersker i Varde Kommune rykker en til to gange om ugen ud for at yde første-hjælp til borgere, der venter på ambulancen, og de er hurtige. Sygeplejersken når i gennemsnit frem på fem minutter – så godt som altid før ambulancen – og hun yder oftest førstehjælp til en borger med hjerteproblemer.

Det viser evalueringen af det første halve år med et toårigt forsøg, hvor hjemmesygeplejersker i Varde Kommune rykker ud og yder førstehjælp, til ambulancen når frem.

- Det giver stor tryghed, og vi er rigtig glade for resultatet. Vi ser nu på, om ordningen kan udbredes til andre dele af kommunen, for det er en god mellemløsning, mens vi arbejder på at få en ambulance mere fast udstationeret i Varde, siger formand for udvalget for social og sundhed Erik Buhl (V).

42 udrykninger på et halvt år
På et halvt år har der 42 gange været bud efter sygeplejerskerne, til alles overraskelse især i dagtimerne. Sygeplejerskerne er i gennemsnit nået frem på godt fem minutter, og kun en enkelt gang senere end ambulancen. 14 gange har de ydet førstehjælp til borgere med hjerteproblemer og hjertestop.

Også i regionsrådet er der tilfredshed med de første resultater af forsøget:

- Det er glædeligt, at vi på tværs af region og kommune i fællesskab kan lave et rigtig godt projekt med borgernes trivsel som eneste overskrift, siger Thyge Nielsen (V), formand for præhospitaludvalget i Region Syddanmark, og medlem af socialudvalget i Varde Kommune.

Han ser gerne ordningen indført flere steder, både i Varde og andre kommuner, men det vil også kræve ny forhandling med Dansk Sygeplejeråd.

Forsøget bliver gennemført i Tistrup-området, den del af Varde Kommune, hvor ventetiden på ambulance er størst.  

Mest Læste

Annonce