Pædagoger og dagplejere arbejder med sundhed

Velfærd

22/05/2013 15:26

Vejen Kommune

Projektet Sundhedsaktivt Dagtilbud har arbejdet med sundhed blandt Vejen Kommunes medarbejdere i dagplejen og daginstitutionerne.

De gode initiativer lever videre.

En pædagog eller dagplejer, der gør noget aktivt for sin egen sundhed, har også mere energi og overskud til at hjælpe børnene med at udvikle sig. Gennem de sidste tre år har man i Vejen Kommune uddannet sundhedsaktører, som har været på inspirationskurser for at tage nye ideer med hjem til dagplejere og daginstitutioner. Det har medført en lang række tiltag inden for blandt andet kost, motion og aktiv leg som en del af hverdagen for dagplejere og pædagoger. Nu går projektet over i drift, og arbejdet med sundhed fortsætter.

www.vejenkom.dk/sundhedsaktivtdagtilbud ligger en farverig folder med succeshistorier fra projektet. Her kan man læse om konkrete tiltag og se citater fra de medvirkende pædagoger og dagplejere.

Fokus på sundhed har givet pote
Den 15. maj blev projektets afslutning markeret ved et arrangement for sundhedsaktører, dagplejepædagoger og daginstitutionsledere.

”Alle I sundhedsaktører har i de sidste tre år arbejdet benhårdt ude i daginstitutioner og legestuer, for at kollegaer og andre har taget et medansvar for at fremme egen og andres trivsel og sundhed. I har været ildsjæle og motivatorer og identificeret behov og ønsker hos kolleger. På baggrund heraf har I taget initiativer til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der har i det hele taget været en flot række af initiativer og kreative tiltag i alle daginstitutioner og legestuer. I har virkelig gjort en forskel”, kommenterede Hardy Høll Nielsen fra byrådet.

Ansvaret for sundhed på arbejdspladsen
”Vi har som virksomhed ansvar for den psykiske del af medarbejdernes trivsel – hvad med sundheden? Det er almindeligt anerkendt, at psykisk og fysisk sundhed har en sammenhæng.
Mange forskningsresultater viser oven i købet, at de virksomheder, hvor man arbejder med sundhed og trivsel koblet sammen, blandt andet nedsætter sygefraværet, mindsker antallet af arbejdsulykker og faktisk også øger trivslen og produktiviteten”, sagde Kim Willer, arbejdsmiljøkonsulent i Vejen Kommune.

”Der er uddannet sundhedsaktører, som er krumtappen i projektet, og der skal fremover holdes et naturligt liv i processen. Fremover skal sundhedsaktører og arbejdsmiljørepræsentanter arbejde sammen om at videreføre og udvikle på alt det gode, der er sat i gang. Med andre ord, vi lukker ikke ned men forsætter”, slog Kim Willer fast.

Thomas Milsted holdt desuden et inspirerende oplæg om arbejdsglæde og trivsel. Han talte om balancegangen mellem arbejdsgiverens og den enkelte medarbejders ansvar for sundhed og trivsel.

Om Sundhedsaktivt Dagtilbud
Projekt Sundhedsaktivt Dagtilbud har haft til formål at sætte fokus på trivsel og sundhed blandt medarbejderne i kommunens 79 dagtilbud ved at skabe rammer, som fremmer medarbejdernes forudsætninger for at handle sundhedsfremmende, at styrke medarbejdernes fysiske, psykiske og sociale sundhed og at øge medarbejdernes handlekompetencer i forhold til at forebygge arbejdsrelateret nedslidning. 

Mest Læste

Annonce