Vejle klar til at slå bureaukrati ned

Ledelse

07/04/2011 13:28

Nick Allentoft

Fra 1. januar 2012 får Vejle Kommune større frihed til selv at bestemme, hvordan opgaverne skal løses uden snærende statslige regler. Det var en glad borgmester, der modtog mailen fra indenrigs- og sundhedsministeren.

- Det er dejligt, at regeringen har vurderet, at det vil være interessant at tage Vejle med i kredsen af frikommuner. Og jeg er især glad for, at indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i brevet lover, at regeringen vil gå langt for at imødekomme vores forsøgsønsker, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard

- Med vores nye status som frikommune forventer vi, at vi kan få has på noget af det bureaukrati, andre har skabt, understreger Arne Sigtenbjerggaard. I Vejle har vi længe haft fokus på forenkling og afbureaukratisering af vores egne regler og procedurer.

I ansøgningen om at blive frikommune har Vejle beskrevet en række områder, hvor kommunen gerne vil lave forsøg. Det gælder områder inden for arbejdsmarked, senior, skole, kultur og natur & og miljø. Generelt handler det om, at kommunen hellere vil måles på resultater og kvalitet frem for at fokusere på processer og regler.

Et eksempel er arbejdsmarkedsområdet, hvor kommunen hellere vil måles på, hvor mange der kommer i arbejde frem for på antallet af gennemførte samtaler. Her har kommunen tidligere på året søgt om og fået afslag på udfordringsretten.

Skoleafdelingen er i gang med at nytænke skolen og vil gerne arbejde med et alternativ til klassen, aldersintegreret undervisning i hele skoleforløbet, nye prøveformer og inkludere flere elever i den almindelige skole.

- Som frikommune får vi en unik mulighed for at vise, at vi som kommune kan gøre det bedre for borgerne ved at slippe fri for bureaukratiet. Samtidig viser vi, at vi som kommune er parat til at tage et medansvar for at udvikle fremtidens samfund, understreger borgmesteren.

- Næste skridt er, at de forsøg, vi har skitseret i vores første ansøgning, skal gøres endnu mere konkrete i en egentlig ansøgning. Og Bertel Haarder har opfordret frikommunerne til, at vi søger om endnu flere forsøg og henter inspiration i hinandens ansøgninger. Nu venter vi så bare spændt på ministeriets vejledning, som ventes at ligge klar i næste uge, siger Arne Sigtenbjerggaard.

Fristen for at indsende ansøgningen med de konkrete forsøgsprojekter er fredag 27. maj.
 

Mest Læste

Annonce