Bevægelse giver bedre resultater for eleverne i folkeskolen. Det er den direkte erfaring i Vordingborg Kommune.

Første gode erfaringer med bevægelse i skolerne er i hus

Velfærd

16/08/2014 21:59

Nick Allentoft

Efter bare 10 ugers arbejde med bevægelse på skemaet inden sommerferien har elever og lærere på Vordingborg Kommunes skoler oplevet positive resultater. Eleverne deltager mere aktivt i undervisningen og har rykket sig fagligt. På Svend Gønge-Skolen har flere elever haft fejlfrie diktater, når bevægelse har været koblet på træning af staveord. Det giver et godt grundlag for den nye folkeskolereform, hvor bevægelse nu er på skemaet hver dag.
Alle fem folkeskoler i Vordingborg har siden foråret samarbejdet tæt med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, for at øge og forbedre elevernes læring gennem bevægelse i undervisningen. ”På vores skole har DGI projektet været en succes, og jeg oplever øget glæde ved undervisningen og motivation for at lære hos mine elever.” fortæller lærer Erling Juel Nielsen, Svend Gønge-Skolen.     I 4. til 6. klasse på Svend Gønge-Skolen, var forløbet tilrettelagt, så både fagligt stærke og fagligt svage elever fik fordel af aktiviteterne. Lærere og DGI-træner Helle Christensen har i projektet arbejdet med et særligt fokus på at skabe forandring for elevernes læring. Når bevægelse bliver integreret i undervisningen, giver det også gode muligheder for at dele eleverne op i hold og tilpasse undervisningen, så den enkelte elev bliver udfordret på sit niveau.    Projektet har også givet fagligt svage elever mulighed for at indgå i fællesskabet på nye måder, fordi undervisningen har taget udgangspunkt i deres styrker, eksempelvis har en elev lært at gange og dividere, fordi han var god til at drible. Lærer Diana Maria Madsen fra Svend Gønge-Skolen har deltaget i projektet med sin 4. klasse, og hun udtrykker det således: ”De input jeg har modtaget til at samle bevægelse og dansk har inspireret mig til enkle justeringer, og vist hvordan vi kan bruge det i alle fag i alle klasser – jeg har også brugt det i både matematik, historie og billedekunst”.    Fokus på at samtænke læring og bevægelse skal ikke være noget nyt og kompliceret, men helt enkle og praktiske metoder til undervisningen. Flere af lærerne, som har deltaget i projektet, er begyndt at bruge metoderne, i de andre fag de underviser i, på grund af de gode resultater.    Første skridt efter sommerferien har på alle skoler været udbredelse af bevægelse og læring til alle klassetrin. Fra første skoledag på Gåsetårnskolen er elev og lærer igang med bevægelse, klaver og læring som et samlet hele. Lærer Linda Schou, Gåsetårnskolen fortæller: ”Vi har brugt det fra dag ét. Endelig noget der også henvender sig til udskolingen, og jeg evaluerede det med eleverne i dag, og de er helt vilde. Det gav også anledning til at finde mere, der fagbestemt kunne puttes ind i dansk og matematik”. Skoleleder på Gåsetårnskolen Thomas Dandanell Nielsen oplever:” Det gode ved denne form er, at vi bliver inspireret til selv at udvikle videre på disse aktiviteter. Vi har forstået principperne, og nu er det bare at fylde på. Bevægelse i undervisningen bliver sjovt, og det kommer fint til at hænge sammen med den undervisning vi ellers står for”.   Udvalgsformand Kirsten Overgaard siger: ”Vi ved fra forskningen, at bevægelse er med til at gøre det sjovere at lære for børnene. Så det er dejligt, at vi er kommet i gang med det allerede nu og kan bruge de gode erfaringer allerede i dette nye skoleår”.   

Mest Læste

Annonce