Vordingborg Kommune indfører aktiverende pleje

08/03/2013 11:26

Vordingborg Kommune

Efter et vellykket etårigt projekt har socialudvalget besluttet at indføre aktiverende pleje i Vordingborg Kommune. Formålet er at give borgere som modtager hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand en bedre livskvalitet. Fra oktober 2011 til oktober 2012 er der i Vordingborg Kommunes hjemmepleje blevet arbejdet med et projekt om hverdagsrehabilitering - også kaldet aktiverende pleje.

Aktiverende pleje er en indsats med træning, støtte og en hjælpende hånd til de borgere, der modtager hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand. Formålet er, at borgeren genvinder og bevarer sine færdigheder længst muligt med henblik på at opretholde en meningsfuld og aktiv hverdag og dermed også en øget livskvalitet.

Inspirationen kommer fra Fredericia-projektet ”Længst muligt i eget liv”, og i Vordingborg Kommune havde socialudvalget et ønske om at gennemføre et lignende projekt, så udvalget kunne vurdere om hverdagsrehabilitering – Vordingborgmodellen - er værd at satse på. På baggrund af resultaterne fra projektet, er det besluttet, at implementere hverdagsrehabilitering i Vordingborg Kommune fra marts 2013.

Resultaterne viste at:
24 borgere gennemførte et forløb på ca. 13 uger.
4 af de 24 borgere opnåede at blive fuldt selvhjulpne efter indsatsen.
17 borgere opnåede et bedre funktionsniveau med behov for mindre hjælp.
3 borgere fik trods indsats behov for mere hjælp efter forløbet.

Hvordan kommer du i gang
Borgere der bor i Vordingborg Kommune, som har behov for hjemmepleje, kan komme i betragtning til Aktiverende pleje. Hjælpen modtages fra en af kommunens hjemmeplejegrupper eller fra en af de private leverandører, der leverer hjemmepleje visiteret af Vordingborg Kommune. Borgere på aflastningsstuer, akutstuer samt i plejeboliger kan også komme i betragtning.

En terapeut fra Rehabiliteringsteamet, den faste hjælper og en visitator vil komme hjem til dig til et opstartsmøde. Ved mødet drøftes dine ønsker for dit liv og dine tanker om, hvordan hverdagen skal være. Terapeuten udarbejder derefter en plan for forløbet sammen med dig.

Indsatsen foregår i dit eget hjem, sammen med en terapeut og den faste hjælper.

Eksempler fra dagligdagen, der kan være ønske om at blive selvhjulpen med:
• Selv kunne tage strømper på om morgenen
• Kunne klare toiletbesøg på egen hånd
• Kunne smøre din mad og vaske op
• Selv kunne tage bad
• Selv kunne tage overtøj på
• Selv at kunne gå ud  

Mest Læste

Annonce