Vordingborg Kommune vil arbejde sig væk fra bundplacering

Infrastruktur

03/09/2014 12:28

Nick Allentoft

Vordingborg Kommune er på trods af mange nye initiativer på erhvervsområdet placeret i bunden af Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Borgmester Knud Larsen ærgrer sig over, at kommunens indsatser for at forbedre forholdene for erhvervslivet endnu ikke er slået igennem i undersøgelsen.

Vordingborg Kommune har det seneste år arbejdet målrettet på at forbedre forholdene for de lokale virksomheder. Denne indsats har blandt andet resulteret i, at Vordingborg Kommune var placeret i top 10, da Dansk Byggeri i juni måned offentliggjorde deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

 Indsatsen over for erhvervslivet er derimod ikke slået igennem i Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne, som blev offentliggjort i dag. Her får Vordingborg Kommune stadig en bundplacering. Det ærgrer borgmester Knud Larsen: ”Det er mildest talt ikke nogen rar placering og det er meget ærgerligt, især da vi i dag ellers oplever et rigtigt godt og positivt samarbejde med vores lokale erhvervsliv. Men vi må erkende, at vores indsatser desværre ikke har nået at få den store effekt, inden DI’s medlemmer blev spurgt i foråret. Der er ingen tvivl om, at det kræver et langt sejt træk at ændre på de ting, som DI’s undersøgelse vægter højt. Men vi er fast besluttet på at fortsætte og udvide det arbejde, som vi allerede har igangsat, og så regner vi med, at de positive tilbagemeldinger, som vi får fra erhvervslivet, slår igennem i DI’s undersøgelse næste år” siger Knud Larsen.

Borgmesteren anerkender resultaterne både fra DI og Dansk Byggeri, men peger samtidig på problemet i, at forskellige målinger viser noget forskelligt. ”Det siger et eller andet om, at man jo også ofte får svar, som man spørger, og det gør det mere vanskeligt for kommunerne at navigere efter resultaterne. Måske var det på tide, at vi for alle parters skyld fik udviklet et mere objektivt indeks fx via Erhvervsfremmestyrelsen” foreslår borgmesteren. Han glæder sig dog over, at begge undersøgelser har vist, at alle kommunerne i øjeblikket har stort fokus på at forbedre forholdene for erhvervslivet til gavn for det danske erhvervsliv samlet set.

 

Uddybende fakta om DI’s undersøgelse:

DI’s undersøgelse viser, at Vordingborg Kommune har forbedret sig markant på tre områder:

1.      Kompetent og hurtig sagsbehandling (nr 85 i 2013 til 59 plads i 2014).

2.      Byggesagsgebyrer (nr 79 i 2013 til 35. plads i 2014)

3.      Dialogen mellem erhvervslivet og kommunes politikere (nr. 94 i 2013 til 66 plads i 2014)

 

Fakta om erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune:

Det har Vordingborg Kommune gjort for at forbedre forholdene for det lokale erhvervsliv:

·         Oprettet et erhvervsudvalg, som har fokus på forholdene for de lokale virksomheder

·         Oprettet selvstændigt udviklingsselskab for erhvervsområdet – Vordingborg Erhverv

·         Afsat 5 mio. kr. øremærket til erhvervsfremmende indsatser

·         Vedtaget ny vision, hvor erhvervslivet er et helt centralt fokusområde

·         Afsat 21 mio. kr. til byggemodning af velbeliggende erhvervsgrunde på motorvejen mod Tyskland (Femern Belt forbindelsen)

·         Rykket op blandt landets hurtigste sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser

·         Gennemført markant forbedring af sagsbehandlingstiden for byggesager

·         Nedsat vandafledningsafgiften fra  52,50 kr. til ca. 40 kr. pr. m3

·         Evnet at bidrage til at fastholde Bisca – og dermed undgået udflytning af en stor dansk produktionsvirksomhed til Polen.

·         Fastholdt en dækningsafgift på 0 for de lokale virksomheder.

Mest Læste

Annonce