Kommunerne handler med syge borgere som andre handler våben

De såkaldte andenaktører skovler millioner ind på syge borgeres bekostning. Dette har bl.a. TV2Lorry dokumenteret i løbet sommeren, hvor Københavns kommunes underleverandør Plan & Handling blev ristet for åben skærm. Behandlingen af syge borgere koster samfundet milliarder, mener Kim Madsen fra Jobcentrets Ofte og foreslår oprydning.

I løbet af sommeren har TV2 Lorry (se et par af indslagene herunder) på fornem vis afdækket det totale cirkus i Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning. Det gjorde Lorry også sidste år, og i mellemtiden har der været kommunalvalg, og området har fået en ny borgmester, venstrepolitikeren Cecilia Lonning Skovgaard, der har lovet forbedringer nu indtil flere gange.
 
Den seneste skandale handler om, hvordan kommunen hælder millioner - ja, måske milliarder over årene - i private virksomheders lommer uden andre resultater en kontrol og ydmygelse af kommunens borgere. Disse såkaldte anden aktører får penge for at hjælpe med at få syge borgere gjort arbejdsparate, ja, i mange tilfælde forsøge at "øge vores arbejdsevne" med måske fem minutter om dagen. Et eksempel lød på, at et firma fakturerer kommunen for 5 timer pr uge, men borgeren får måske kun hjælp i en time. Der er så 4 timer tilbage til at skrive en progressionsrapport, og hvis der ikke har været handling i borgerens ene time - hvordan kan man så forsvare at de sidste 4 timer skal bruges til at lave en rapport på 4 linjer. 

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre på DenOffentlige

Vi har valgt at give taletid til aktive i Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre. Initiativet bringer deres indsats og erfaringer videre til vores læsere, og viser andre sider af hverdagens velfærd. 

Læs flere indlæg fra - og om - Næstehjælperne her og Jobcentrets Ofre her.

Jeg er selv visiteret til anden aktør. Ikke fordi det er nødvendigt, for jeg har fundet en arbejdsgiver, der gerne ansætter mig i fleksjob, og jeg er efter års afklaring også blevet sagsbehandlet til endeløshed. Men cirkus fortsætter, og jeg mistænker, at det alene sker fordi der ligger en aftale i et budget på Københavns rådhus om hvor mange penge der skal bruges til den slags. På den måde bliver pengene ved med at fosse ud af skatteydernes lommer.  Jeg har været gennem forløb hos 5 forskellige anden aktører siden 2012, men resultatet af forløbene er mest af alt brugt til at fastholde mig i systemet, og ser jeg på værdien, så har jeg måske effektivt fået noget, der svarer til 20 timer, mens der er faktureret et ukendt stort firecifret beløb i min sag gennem årene.

Det vil kræve en egentlig skattejagt og stor tålmodighed, hvis man skal afdække hele mit forløb og de offentlige omkostninger i det, men er du interesseret, så skriv endelig og jeg sender dig en fuldmagt.  
 
Den rene spekulation i systemet
Man kunne også søge aktindsigt i al statsrefusion i min sag. Det er ikke småpenge kommunen har hevet hjem i refusioner ved at fastholde mig på kontanthjælp i årevis. Artiklen her fra NB Økonomi viser eksempelvis, hvordan kommunerne har en overskudsforretning ved at udskyde beslutninger om førtidspension længst muligt og fastholde borgere på kontanthjælp ved eksempelvis at trække os gennem den ene udredning og arbejdsprøvning efter den anden. Det løber op, når der som i København, er mange tusinde syge borgere.  
 
Jeg vil dele min foreløbig værste oplevelse med en anden aktør. Det var et mentorforløb hos virksomheden Incita, hvor jeg skulle møde 1-2 timer fem gange ugentligt og samle plastikdimser. Der var aldrig medarbejdere til rådighed, man skulle selv finde på noget at lave. Den opgave fik Incita betaling for 10 timer for pr uge. Altså de 10 timer jeg var der og udførte et arbejde, jeg ikke anede værdien eller meningen med. Forløbet blev stoppet på min foranledning og på baggrund af mine klager. Hvad timeprisen var aner jeg ikke, men regnestykket er smartere end de værste eksempler på social dumping. Jeg mødte op, arbejdede og fik min kontanthjælp mens den private anden aktør Incita scorede betaling for 10 timer - mon ikke timeafregningen har været på mindst 500 kroner pr. time. Det kunne have stået på i flere uger, og derefter kunne en sagsbehandler i jobcentreret have været beskæftiget med at læse en redegørelse af forløbet og vurdere den videre fastholdelse af mig i kontanthjælpssystemet. 
 
Man kan undre sig over den skruppelløse samvittighed visse mennesker i dette system må sidde med. Måske er der stærke pengemænd i kulissen, der tjener kassen på disse unødvendige forløb, ansætter hinanden på kryds og tværs og støtter politiske partier? 

Social '18

Følg debatten om socialområdet anno 2018 på DenOffentlige 

Min historie er ikke særlig. Der har været masser af eksempler gennem årene, og ikke kun med anden aktører, også med læger. I efteråret 2017 afslørede flere medier, hvordan jobcenter Lærkevej brugte millioner på ulovlig lægepraksis i baglokalet. Her var det også en privat virksomhed, der stiltiende tog imod millionerne til gengæld for meningsløs sagsbehandling af syge borgere. Mon Københavns kommune nogensinde får pengene tilbage ? Samme virksomhed - Empano - huserer nu i Odsherred kommune. Tjek det ud. 

Derfor farer jeg naturligvis i blækhuset af og til, for nogen må råbe op, og der er ikke rigtig nogen af dem, der får løn eller tjener gode penge på det her cirkus, der gør det. De pengestærke og politiske interesser ser simpelthen ud til at være blevet for store. Hvorfor finder vi os i det? Hvor er det ledere, der burde tage et opgør med det her? Hvor er de politikere, der lover bod og bedring? Og hvordan kan erhvervslivets organisationer acceptere, at deres kolleger i det private på denne måde sviner samfundet til, og nærmest som en virus viser andre, at man bare skal holde sin kæft, så kan man score kassen på syge mennesker og et sygt offentligt system?
 
Jeg er indigneret over kommunens behandling af meget syge mennesker, og jeg er rystet over, at private aktører får lov til at bedrive så ulækker virksomhed i ellers fine moralske Dannmark. Tilmed i en kommune, der har lavet etiske regler for investeringer i pensionskasser. Man vil ikke investere i våbenbranchen eller miljøsvinske virksomheder, men man vil altså gerne sende millioner til private virksomheder, der sagsbehandler syge borgere i evigheder så kommunen kan score refusionsmillioner fra staten.  
 
Kære politikere og offentlige ledere, 
Hvordan kan i acceptere, at syge borgere bliver menneskehandlet på denne måde? 
 
FAKTA: Her er ti eksempler Anden Aktør virksomheder, der servicerer landets Jobcentre: 
 
Incita
Skriver bl.a. på deres hjemmeside
Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond med flere afdelinger, som alle arbejder for at støtte målgrupper af ledige og sygemeldte med at finde beskæftigelse, uddannelse og afklaring om deres fremtid på arbejdsmarkedet.
 
Quick Care
Skriver bl.a. på deres hjemmeside:
Alle har ret til et godt arbejdsliv. Også sygemeldte. Borgere, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske eller sociale barrierer, lever i et menneskeligt og økonomisk vakuum præget af stor usikkerhed. Til trods for et omfattende sundhedssystem mødes de ofte af ventetider og usammenhængende indsatser. Det skaber utryghed og er ressourcekrævende for den enkelte og samfundet.
 
Plan & Handling
Skriver bl.a. på deres hjemmeside
Plan & Handling tilbyder professionel uddannelses- og erhvervsafklaring samt arbejdsprøvning og rehabilitering, hvor deltagerne støttes i at opnå realistiske mål så hurtigt som muligt.
 
Contra
Skriver bl.a. på deres hjemmeside
Contra startede i 1998 som et EU-finansieret metodeudviklingsprojekt under Valby Bydel i Københavns Kommune. Formålet med projektet var at sikre sygemeldte borgeres fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Efter EU-finansieringens ophør i 2001 blev Contra etableret som privat kursus- og konsulentvirksomhed med 2,5 medarbejdere ansat. Siden er det gået stærkt. I dag beskæftiger vi ca. 60 ansatte og har flere afdelinger, p.t. i København, Frederikssund og Aarhus. Vi arbejder fortsat med afklaring af arbejdssøgende og sygemeldte borgere med fokus på job og uddannelse. 
Contra er en dynamisk virksomhed, der udvikler og tilpasser sig efter de til enhver tid værende behov, og vi samarbejder gerne på tværs af kommunegrænser og som aktiv part i metodeudviklingsprojekter.
 
HKI - Hans Knudsen Instituttet
Skriver bl.a. på deres hjemmeside:
Hans Knudsen Instituttet (HKI) har i 100 år arbejdet for, at alle skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer, der kan bruges i et arbejde. Og vi ved, at arbejdslivet er med til at øge livskvaliteten – fordi det bidrager til et selvstændigt liv, styrker selvværdet og giver et socialt fællesskab.
 
AS3
Skriver bl.a. på deres hjemmeside
​Vi har stor ekspertise i jobrådgivning af personer med vidt forskellige baggrunde og gennemfører mange forskellige forløb som Anden Aktør i samarbejde med jobcentrene.
I AS3 Employment er vi blandt Danmarks allerdygtigste til at rådgive og vejlede ledige og sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Det er vi, fordi vi har forstand på mennesker, og fordi vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder.
 
Dekra
Skriver bl.a. på deres hjemmeside:

 

Derudover arbejder vi med at hjælpe de grupper af borgere, som sidder på sidelinjen af arbejdsmarkedet, på vej i arbejde i alle brancher. Dette gælder både borgere der sidder yderst og inderst på ”reservebænken”. Vi tror på, at der er job til alle, der kan og vil arbejde – og vi tror på, at de over 100.000 ledige danskere kan gøre en forskel på arbejdsmarkedet. Nogen kan selv finde deres job – andre skal have støtte hertil. Her tror vi på, at der skal stilles krav og forventninger til ledige for at skabe effekt for den enkelte og samfundet.
 

Integro

Skriver bl.a. på deres hjemmeside
Integro hjælper kommuner med beskæftigelses-fremmende foranstaltninger, tilpasset målgruppe, lovgivning og lokalpolitisk fokus. Vi specialdesigner kurser og forløb for borgere på alle former for overførselsindkomster.
 
JobCare
Skriver bl.a. på deres hjemmeside
JobCare har siden etableringen i 2000 haft en stabil og solid vækst. Væksten bygger på viden og erfaring, som er afgørende for JobCare. Vi ansætter kun specialister – fra socialrådgivere og til psykoterapeuter, coaches og eksperter i virksomhedsudvikling. Hos os går du direkte til eksperten.
JobCare har gennem mange år løst opgaver for både private og offentlige kunder, og vi har et bredt netværk i både det private og det offentlige Danmark – et netværk, der hjælper os med at nedbryde muren mellem de offentlige og private systemer.
 
JobVision
Skriver bl.a. på deres hjemmeside
Job Vision er et landsdækkende konsulenthus for mennesker, der har brug for coaching og sparring fordi de har mistet deres arbejde, føler sig stresset eller mistrives på arbejdspladsen. Vi arbejder tæt sammen med erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber og jobcentre i hele landet.
 
 

 

 

Emneord: Jobcentrets Ofre, Kim Madsen, Københavns Kommune, Socialdebat 2018, Socialkrisen, Socialkrise, 080818
Jobcentrets ofre på DenOffentlige.dk Jobcentrets ofre er støttegruppe for alle som er kommet i klemme i jobcenter, stat og kommune. Gruppen er åben for alle - uanset hudfarve, baggrund og religion - også det offentlige kan kigge med.  
Aktivitet: Artikler: 12 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også