Kommunernes arbejde med overvægt og stoffer

En ny kortlægning viser, at kommunerne er godt i gang med at arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer, men der er fortsat et potentiale for at øge indsatsen på områderne.

Sundhedsstyrelsen har udsendt i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde i løbet af 2012 og 2013. Kortlægningen har særligt fokus på de to seneste forebyggelsespakker, der blev udsendt i 2013 og handler om indsatser vedrørende overvægt og stoffer.

Kortlægningen viser blandt andet:

 • at 44 % af kommunerne har et forebyggelsestilbud om overvægt rettet mod familier, der har førskolebørn med moderat overvægt, mens 71 % har et tilbud til skolebørn.
 • at kommunerne vurderer, at SSP-medarbejderne i stor udstrækning har viden og kompetencer til at sikre tidlig opsporing af stofbrug hos unge ved hjælp af en kort opsporende samtale (63 %). 
 • at mange kommuner har samarbejde med ungdomsuddannelser og produktionsskoler om tidlig opsporing af unge med et eksperimenterende eller regelmæssigt forbrug af stoffer (66 %), og 79 % af kommunerne har tilbud om en kort rådgivende samtale til de unge.

Kortlægningen viser desuden, at der fortsat er et potentiale for en øget og mere systematisk indsats i kommunerne på de to områder. Dette var også forventet fra Sundhedsstyrelsens side, da kommunerne kun har haft et år til at implementere anbefalingerne i forebyggelsespakkerne på de to områder. 

KOMMUNERNES ARBEJDE MED ALLE FOREBYGGELSESPAKKERNE

I undersøgelsen er der også blevet spurgt til kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne generelt. Kommunerne er på næsten alle parametre kommet længere i arbejdet, end de var i den tilsvarende undersøgelse i 2013 og har fået flere erfaringer med pakkerne. Eksempelvis svarer flere kommuner nu, at de vurderer, at forebyggelsespakkerne i høj grad kan være med til at øge kvaliteten i den borgerrettede forebyggelsesindsats i kommunen (51 % i 2014 og 38 % i 2013). 

Resultaterne bakkes op af de uddybende interviews med udvalgte kommuner, der viser, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt og oplever, at pakkerne sikrer, at arbejdet bygger på den bedste viden, og giver retning og systematik i forebyggelsesarbejdet.

INFORMATION OM KORTLÆGNINGEN 

Se kortlægningen: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport. 2014.

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra 97 kommuner samt uddybende interview med 10 udvalgte kommuner. 

En tredje kortlægning i efteråret 2015 vil følge op på kommunernes indsats indenfor alle forebyggelsespakker.

Kortlægningen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i Praksis i KL. Undersøgelsen er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Emneord: Sundhedstyrelsen, Fedme, Stofmisbrugere, Stofmisbrugsindsats, Kommuner
Sundhedsstyrelsen på DenOffentlige.dk Sundhedsstyrelsen
Aktivitet: Artikler: 61 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 20.06.16 Velfærd
  Socialpolitisk Redegørelse: Viden og effekt skal forbedres

  Socialpolitisk Redegørelse peger på en række konkrete videnshuller i den sociale indsats. Bredt over hele socialområdet gør indsatsen ofte ikke en tilstrækkelig stor forskel for den enkelte. Læs redegørelsen her.

 • 12.11.14 Politik
  Kommuner skal tænke kreativt om køn i nyt netværk

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har startet et netværk af syv kommuner, som skal se på, hvordan de gode eksempler for ligestilling i kommunernes service til borgerne kan udbredes til resten af landet.

 • 23.10.14 Velfærd
  Få kommuner byder på egne opgaver

  Kun få kommuner og offentlige myndigheder byder selv på opgaver, de har sendt i udbud. Det viser ”Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud”, som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet.

 • 28.05.14 Ledelse
  Stort overskud i Rødovre Kommune

  Rødovre Kommune gik ud af 2013 med et mindreforbrug på 49,5 mio.kr. Det skyldes først og fremmest, at hele organisationen har holdt igen for at undgå økonomiske sanktioner fra staten. Mindreforbruget er ikke gået ud over serviceniveauet, der er blevet fastholdt.

 • 23.05.14 Velfærd
  Synlighed om resultater skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet

  Regioner, sygehuse og kommuner leverer god sundhedskvalitet til danskerne. Men nogle gør det bedre end andre. Det viser to nye rapporter, der sætter fokus på regioner og kommuners resultater på sundhedsområdet.