Kommunernes velfærd får 1,5 milliarder ekstra

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med aftalen løftes kommunernes økonomi med 1,5 mia. kr. næste år.

Med aftalen sikres bl.a., at pengene følger med i takt med den demografiske udvikling, og dermed bliver der lagt en bund under velfærden.

”Med aftalen i dag sikrer vi, at der også på den anden side af COVID-19 er plads til at udvikle velfærden. Og vi sørger for, at pengene følger med, når der kommer flere børn og flere ældre. Aftalen giver samtidig rum for, at medarbejdere i endnu højere grad kan gøre brug af AMU-systemet, hvor ufaglærte skal kunne opkvalificere sig til SOSU-hjælpere og SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter. Dygtige medarbejdere er et afgørende omdrejningspunkt i kommunerne, når der kommer flere og flere ældre”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Samtidig er parterne bl.a. enige om at forebygge børn og unges rygning ved at indføre røgfri skoletid for eleverne.

”Vi tager et vigtigt skridt over for vores børn og unge, for nu skal vi for alvor i gang med at gøre noget ved børn og unges rygning. Alle skoler med børn under 18 år skal fra det kommende skoleår have røgfri skoletid, så eleverne ikke må ryge, når de er i skole. Vores børn og unge fortjener et sundt og langt liv, og derfor skal vi sætte tidligt ind,” siger Magnus Heunicke.

På sundhedsområdet er regeringen og KL derudover enige om at fortsætte dialogen om fremtidens sundhedsvæsen frem mod en samlet sundhedsaftale, samt at KL inddrages i arbejdet med 10-års planen for psykiatrien.

Parterne er også enige om at igangsætte et arbejde med at se på tydeliggøre rammerne for den offentligt finansierede behandling for alkoholmisbrug og opdatere vejledninger og anbefalinger.
Endelig er parterne enige om, at der skal følges op på anbefalingerne fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere med henblik på at sikre tilstrækkelige med social- og sundhedsmedarbejdere.

Sundheds- og Ældreministeriet på DenOffentlige.dk Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere...
Aktivitet: Artikler: 36

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.