Kommunikation i kommunerne

Kommunikation i kommunerne

Hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser finder strategisk kommunikation sted i kommunerne? Det sætter DenOffentlige.dk skarpt fokus på med blogstafetten Kommunikation i kommunerne.

For strategisk kommunikation er ikke et fænomen forbeholdt Christiansborg-politikere og kommercielle virksomheder. Her giver forskere og praktikere os et indblik i de seneste tendenser i kommunernes kommunikation. De sender stafetten på skift mellem hinanden for at skabe videndeling mellem forskning og praksis. 

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.

Læs DenOffentlige.dk's introducerende artikel til Kommunikation i kommunerne

Blogs

 • Snublesnore og luftkasteller i arbejdet med regional udvikling
  11.05.15 Ledelse

  "Som kommunale topledere i provinsen har vi ikke brug for luftkasteller og snublesnore i arbejdet med den regionale udvikling. Vi har brug for lokal indflydelse på uddannelsesinstitutioner, vækst i arbejdspladser og kvalificeret arbejdskraft, der kan skabe et bæredygtigt skattegrundlag på tværs af landet," skriver Laila Kildesgaard i sit blogindlæg, hvor hun efterlyser større involvering fra staten og mere original rådgivning.

 • Tør du køre ræs i en bil med rattet i den forkerte side?
  24.04.15 Ledelse

  "... hvis Byrådet inviterer til borgermøde, så er det ikke bare en invitation til at komme med sin mening om en politisk plan, men først og fremmest en invitation til at være med til at virkeliggøre den," sådan skriver Kommunaldirektør i Skanderborg Kommune, Lisbeth Binderup i sit indlæg til "Kommunikation i kommunerne-stafetten". I Kommunen 3.0 spørger man ikke borgerne, hvad man kan gøre for dém, men hvad dé kan gøre for fællesskabet.

 • Farvel til kommunen og goddag til kommunity: Assens går helt nye veje
  26.03.15 Ledelse

  I Assens Kommunity løser lokale politikere, aktive borgere, foreninger og virksomheder problemer sammen, som regeringen, kommunen og markedet ikke i årevis har kunnet løfte selv. Eksempelvis etablering af bredbånd i flere tyndt befolkede områder. Læs om en ny form for ledelse, som praktiseres af Rikke Berg, direktør for Innovation & Netværk, Assens Kommune

 • Digital post samlede Greve Kommune
  23.03.15 Velfærd

  Det kan lykkes at involvere både unge og ældre til at bruge digital post. Bare spørg i Greve Kommune, hvor man ligger i toppen på listen over digitale borgere. Her blev digital post et mantra, der samlede hele kommunen - og dets borgere.

 • Kolding Kommune datede på Tinder
  10.12.14 Politik

  Kommune brugte app'en Tinder til at komme i kontakt med unge singler. Det utraditionelle tiltag havde positiv effekt for bosætningskampagne .

 • Thisted nytænker kommunal kommunikation
  11.11.14 Velfærd

  Det behøver ikke at kræve nye kommunikationsstrategier for at komme i kontakt med de unge. Det handler om at være der, hvor borgerne er. Som kommune er vi nødt til at følge beatet med de nye sociale medier, skriver Katrine Jacobsen fra Thisted Kommune. Hun fortæller om kommunens brug af Snapchat for at få de unge til tilmelde sig digital post, og hvodan kommunen belønner de unge med en snap.

 • Kommunen på Facebook: Det nye forsamlingshus
  07.10.14 Ledelse

  På kun halvandet år er Silkeborg gået fra ikke at være til stede til i dag at være den 4. største kommune på Facebook. Facebook sætter ansigt på kommunen, gør kommunen nærværende for borgerne og anvendes målrettet til relationsledelse på mikroplan.

 • Mere borgerinvolvering? Sådan kan det lykkes
  16.06.14 Ledelse

  De har live streamet, købt en kendis, spillet kommunebingo, digital-debatteret, tematiseret og Facebook’et sig til mere borgerinvolvering. Læs hvad der har virket – og hvad der ikke virker - for Høje-Taastrup Kommune.

 • En potentielt eksplosiv personsag åbnet
  19.05.14 Ledelse

  Begrebet ’shitstorm’ er Gladsaxe bekendt med. En usædvanlig personsag med potentiale til at eksplodere offentligt, fik kommunen til at tage en drastisk beslutning og ændre kommunikationsstrategi. Kursændringen fra ”ingen kommentar” til åbenhed udløste ovennævnte – men hvad mere?

 • Sådan skabte kommune succes på facebook
  24.04.14 Ledelse

  Gennem facebook har Odder kontakt til mellem hver femte og sjette borger i kommunen - "et tal, vi for to år siden ville have afvist som fuldstændig urealistisk og uopnåeligt." Læs hvad en af de allerførste facebook-kommuner gør for at bryde igennem lydmuren. Når man pludselig har mange ’venner’, stiller det helt nye krav til kommunikationen.

 • 29 lokalsamfund står stærkt mod urbanisering
  08.04.14 Velfærd

  I Hedenstederne undgår vi så vidt muligt ord som ”kommunen” og ”borgere”, fordi de signalerer et ”dem” og ”os”. Vi tror nemlig på samskabelse: Samarbejde og handlekraft på kryds og tværs af borger, foreninger, erhverv og ”kommune”. Og at netop sådanne fællesskaber er attraktive at bo og leve i. Vi er stolte af vores lokalsamfund!

 • Fra offentlig service til kærlig kommune
  04.03.14 Ledelse

  I disse år oplever vi et veritabelt paradigmeskift i de danske kommuners kommunikation med borgere og medarbejdere. Budskabet handler om medejerskab og medansvar. Vi er forpligtet som én stor familie. Kommunikationskoden er kærlighed.

 • Visionen viser vej i kommunen
  21.11.13 Ledelse

  Helsingør Kommune vil i 2020 være kendt som Nordsjællands mest attraktive kommune for børnefamilier. Skal det lykkes, kræver det en stram rød snor at styre efter for alle 5.000 medarbejdere – og en strategisk kommunikationsindsats, der slynger sig tæt om den fælles vision.

 • Godt sprog skal gøre skatten nemmere at forstå
  31.10.13 Ledelse

  Siden 2008 har SKAT arbejdet målrettet med at forbedre sproget i en lang række tekster til borgere og virksomheder. Det gode sprog skal bl.a. gøre borgere og virksomheder i stand til at forstå hvad, hvordan og hvorfor de skal betale.

 • Åbenhed i den offentlige kommunikation
  29.08.13 Ledelse

  Åbenhed er det offensive redskab som det offentlige kan bruge for at virke mere troværdige i borgernes øjne. Men åbenhed kan ikke altid praktiseres, for der findes områder med tavshedspligt og privatlivsbeskyttelse, der ikke kan eller skal være åbne for alle. Måske skal vi diskutere hvad åbenhed er.

 • Global og lokal kommunikation
  16.04.13 Velfærd

  En global kernefortælling formidles kun troværdigt gennem mange mindre, lokale historier, så det globale og lokale er to sider af samme kommunikation. Det lokale og nære har hovedrollen i den kommunale hverdag, men for at sikre vækst og mangfoldighed i byen er den internationale kommunikation også en vigtig spiller.

 • Hvilken historie har du fortalt om din kommune i dag?
  28.02.13 Velfærd

  Lad det være sagt med det samme: Jeg er ikke kommunal ekspert. Mit felt er organisationer, identitet og fortællinger som omdrejningspunkt for strategisk kommunikation. Derfor var mit første stop KLs hjemmeside. For jeg tænkte: arbejder kommuner med strategisk kommunikation? Er identitetsspørgsmål lige så nærværende for kommuner, som for organisationer? Og fortæller kommuner historier?

 • Velkommen på forsiden!
  15.02.13 Velfærd

  Medarbejdere læser også aviser. Ser tv. Hører radio. De undrer sig også over kommunens gøren og laden: ”Hvorfor reagerede kommunen så sent?” ”Hvorfor informerede kommunen ikke?” ”Kan I garantere, at det ikke sker igen?”

 • Udfordringer for den kommunale krisekommunikation
  05.02.13 Velfærd

  Den kommunale krisekommunikation står over for store udfordringer i disse år. KL og mange danske kommuner har fokus på, hvordan man skal håndtere medierne under en krise. Men der er også udfordringer, som er af mere strukturel karakter, og som kræver en tværgående indsats. Kodeordet er koordinering.

 • Kommunikation kan flytte kommuner
  24.01.13 Velfærd

  Et af de vigtigste råd jeg har givet videre, når det angår strategisk kommunikation i kommunerne, er, at man lærer ordet ’undskyld’ og ikke er bange for at bruge det.

 • Hvorfor al den kommunikation i de danske kommuner?
  18.01.13 Velfærd

  ”Kommunikation er med til at forandre vores verden. Det, vi har på hjerte, ændrer folks opfattelse. Derfor skal I tage kommunikation lige så alvorligt som politik. Ellers kan I lige så godt droppe det. Hvis vi vil tage borgere og demokrati alvorligt, så skal det ud.” Så direkte var Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestagers opfordring til de danske kommuner i hendes åbningstale på KL’s årlige konference om strategisk kommunikation i 2012. Og ministeren taler ikke for døve ører, når hun beder kommunerne tage kommunikation alvorligt.

TILMELD NYHEDSBREV