Ledelseskommissionen: Det kunne have været meget værre

Ledelse

04/04/2017 11:56

Ledelseskommissionens arbejde vil blive præget af sund og praktisk orienteret fornuft, lyder vurderingen fra professor Kurt Klaudi Klausen. Han tolker kommissoriet som åbent og med mulighed for, at medlemmerne kan tænke frie og konstruktive tanker.

”Giv Ledelseskommissionen frie hænder, se bort fra fordomme og særinteresser og husk nu, at der findes rigtig meget viden om området. Mit håb er, at Ledelseskommissionen ikke leverer et forudsigeligt bestillingsarbejde, men én gang for alle kan få sat skik på, hvad offentlig ledelse drejer sig om og få aflivet forsimplede opfattelser, så man i stedet bidrager til en nuanceret forståelse af og debat om, hvordan vi udvikler det offentlige lederskab.”

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Sådan lød mit oplæg til Ledelseskommissionen i januar i år. Det var inden kommissionen blev nedsat. Nu kender vi både medlemmerne og kommissoriet. Og her kan man godt undre sig over, at det private erhvervsliv er så rigt repræsenteret, og at formanden også har sin primære erfaring herfra.

Læs Kurt Klaudi Klausens første opfordring til Ledelseskommissionen.

Men når det er sagt, er min vurdering af kommissoriet og udvalgets sammensætning grundlæggende positiv: Jeg finder, at der er tale om et relativt åbent kommissorium og en sammensætning af udvalget, som gør, at der bør kunne tænkes frit og konstruktivt.

Det er dermed ikke forudsigeligt, hvad kommissionen når frem til, og dermed heller ikke så nemt at klandre den for bestillingsarbejde. Det, jeg kender til udvalgets medlemmer, peger i retning af, at arbejdet vil blive præget af sund og praktisk orienteret fornuft. Så alt i alt kunne det have være meget værre, og vi bør derfor hilse kommissionen velkommen og ønske dem held og lykke med arbejdet.

Styring kan ligge i rammen
Skeptikere, blandt andet Mogens Hegnsvad, har her på DenOffentlige.dk fremhævet, at sammenhængen mellem styring og ledelse er ganske fraværende i kommissoriet. Det er helt rigtigt set og bemærket, ligesom det er tilfældet med tillid, der også glimrer ved sit fravær. Mit håb er, at styringsperspektivet kan ligge i ”rammen”, så kommissionen selv kan bestemme vægten og betydningen af det aspekt.

Det er så meget des vigtigere, at udvalget ikke leverer et rutinemæssigt bestillingsarbejde, fordi deres indstilling kommer til at indgå som en brik i et større reformarbejde, der uvægerligt vil være et produkt af en politisk proces, og naturligt nok farvet af, hvad den siddende regering har af ønsker til moderniseringen af den offentlige sektor.

Mest Læste

Annonce