Socialrådgiverne får direkte indflydelse på fremtidens offentlige sektor

Ledelse

25/04/2017 08:00

Dansk Socialrådgiverforenings Ledersektion har fået en plads i følgegruppen til ledelseskommissionen. Formand Anders Fløjborg har tre mærkesager med i tasken og ser frem til at bidrage med sin viden og erfaring fra sine mange år som offentlig leder.

”Følgegruppens opgave er at bidrage med viden om og perspektiver på ledere og ledelsesvilkår på de forskellige velfærdsområder. Jeg håber derfor, at Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening vil bidrage med aktuel viden om ledere og ledelsesvilkår inden for jeres område i den offentlige sektor.”

Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Sådan lød invitationen fra Sophie Løhde (V), minister for offentlige innovation, til Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening, om at sidde med i følgegruppen til regeringens ledelseskommission. Kommissionen blev nedsat i midten af marts og skal inden årets udgang komme med bud på, hvordan ledelsen af den offentlige sektor kan blive bedre. Følgegruppens medlemmer, der tæller både faglige organisationer, uddannelsessektoren samt KL og Dansk Regioner, skal altså bidrage med viden og erfaringer.
- Det her er stort for Dansk Socialrådgiverforening. Jeg ser det som en klar anerkendelse af, at vi er væsentlige spillere i ledelsen af den offentlige sektor. Det er også en cadeau til socialrådgiverne om, at vi tager ansvar – ikke kun socialfagligt, men også i udviklingen af velfærdssamfundet, lyder den umiddelbare reaktion fra Anders Fløjborg.

Han mener også, at det er et bifald af den indsats, DS har præsteret på lederområdet de seneste år.
- En målrettet indsats med afsæt i vores lederpolitik om blandt andet at indgå i den offentlige debat om ledelse, som betyder, at vi nu får direkte adgang til indflydelse på, hvordan det offentlige skal tilrettelægges og ledes mange år frem. Her stiller DS med et stærkt ledelseskort qua min mange- årige erfaring som offentlige leder – og stor praktisk viden og erfaring fra den dagligdag, vi taler om.

Mere værdi for borgerne
Anders Fløjborg tager tre mærkesager med i følgegruppens arbejde: Medarbejdernes faglighed skal bruges bedre, end den bliver i dag. Behovet for et bud på et nyt styringsparadigme, så borgerne oplever, at systemet er til for dem – herunder et større ledelsesrum, så lederne lokalt kan skabe forandringer for borgerne. Og effektmåling i stedet for procesmåling – måle på de konkrete resultater, som har effekt for borgerne, fremfor vejen derhen, for eksempel antal gennemførte ledighedssamtaler og deres intervaller.

Anders Fløjborg uddyber:
- Offentligt ansatte, særligt socialrådgiverne, møder de mest udsatte borgere, men deres faglighed og dermed muligheder for at yde den bedste indsats, tænke i helheder og så videre, har svære vilkår, fordi regler og processer tager næsten al tid. Så hvordan kan vi som ledere få mulighed for at inddrage deres faglighed bedre? Udfordringerne er meget tydelige på beskæftigelsesområdet, hvor fokus alene er på ’den kortest mulige vej til beskæftigelse’. Derfor er et nyt styringsparadigme også bydende nødvendigt, mener Anders Fløjborg.
- Systemet skal være til for borgene, og det kræver et større albuerum for lederne på alle niveauer, så de har mulighed for at justere arbejdet i hverdagen og udnytte ressourcerne – både de økonomiske og de faglige – bedst muligt.

Anders Fløjborgs tredje mærkesag handler om, hvad man måler på i den offentlige sektor.
- Vi er nødt til at gøre op med de systemer, som ikke giver merværdi for borgerne. Så i stedet for at måle på processerne, skal vi måle på effekterne af det, vi gør. Det betyder for eksempel at opstille mål for effekten af uddannelse og beskæftigelse, fordi vi ved, at det er helt centralt, når vi taler om at kunne forsørge og tage vare på sig selv som borger.

Når det er sagt, mener Anders Fløjborg, at ledelseskommissionens vigtigste opgave er at få sat rammerne for fremtidens offentlige sektor mange år frem. Det vil han fra følgegruppen gøre sit til at bidrage konstruktivt til.
- Offentlig ledere har en meget udfordrende opgave i dag, og det er nemt at stå og råbe udefra og ind med kritik af os og vores arbejde. Jeg mener, at vi nu har en historisk og unik mulighed for at tænke frit og åbent og komme med et bud på en retning for både styring og ledelse af den offentlige sektor mange år frem. Så lad os bruge den til at tale om løsninger i stedet for.

Frigiv tid til god ledelse
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, glæder sig også over pladsen i følgegruppen.
- Det er godt set, at vores faggruppe, der så bredt repræsenteret i den offentlige sektor, skal sidde med. Det kræver stærk faglig ledelse at skabe god kvalitet i socialt arbejde. Og at styrke kvaliteten af god ledelse er netop det, vi i DS har haft fokus på de seneste år gennem bl.a. vores lederpolitik. Så at vi er inviteret med ind i det rum (følgegruppen, red.), ser jeg som en klar anerkendelse af vores arbejde.

Hvad håber du, at det kommer til at betyde for DS’ medlemmer? 
- Ønsketænkningen er, at ledelseskommissionen rent faktisk kommer frem til, at god ledelse handler om at give vores dygtige offentlige ledere et reelt råderum. Vi har brug for ledere, som ikke er detailstyrede i en grad, at de hele tiden skal spørge opad om lov, men kan få lov at tænke nyt og kan bruge og give deres råderum videre ud til medarbejderne.

For, påpeger Majbrit Berlau, ledere er først ledere, når de er i stand til sammen med medarbejderne at finde løsninger på de udfordringer, organisationen står overfor.
- Dygtige ledere arbejder udad i systemet. Dygtige ledere interesserer sig for, hvad deres medarbejdere laver, skaber robusthed, sætter mål og griber innovation. Det kræver, at der bliver frigivet tid til god ledelse, at de får et reelt ledelsesrum og beslutningskompetence, og at deres hverdag bliver renset for mange af de meningsløse afrapporteringer, de i stedet bruger tiden på. Det vil vi i DS gerne bidrage til gennem vores plads i følgegruppen.

Artiklen har været bragt i fagbladet Socialrådgiveren 5/2017

Mest Læste

Annonce