Ældreområdet: Frit valgs-regler med indlejret incitamentsstruktur

Velfærd

16/01/2014 16:00

Karina Simonsen

Ændrede regler vil gøre leverandørerne til aktive medspillere i at nå de faglige målsætninger

De ændrede regler på frit valgs-området giver kommunalbestyrelsen mulighed for at indlejre en incitamentsstruktur i afregningsmodellem med de private leverandører. Det betyder, at kommunen kan opsættes mål for samspillet og måle indvirkningen på rehabiliteringsindsatser, reduktion af indlæggelser, faldforebyggelse og indførelse af velfærdsteknologiske løsninger.

De ændrede regler kan derfor ses i en effektiviserings- og udviklingskontekst, hvor samspillet mellem kommunale og private kompetencer bringes i spil og kan styrke løsningen af kerneopgaverne på ældreområdet.

I dag er innovation på ældreområdet kun i sjældne tilfælde initieret af private leverandører. Projekter om hverdagsrehabilitering, forebyggelse af indlæggelser, faldforebyggelse, indførelse af velfærdsteknologi og integration mellem pleje og hjemmesygepleje er typisk kommunalt drevne.
De ændrede regler på frit valgs-området vil være et incitament, der kan ændre på dette forhold og gøre leverandørerne til aktive medspillere i at nå de faglige målsætninger.

Stort set alle danske kommuner har igangsat rehabiliteringsindsatser. Formålet er at styrke den enkelte borgers evne til at mestre egen hverdag. At indsatserne nytter afspejles bl.a. i et fald i antallet af visiterede timer. En tendens der står i kontrast til den demografiske stigning i antallet af 65+ årige.

Mest Læste

Annonce