BDO tør godt byde op til dans på forsyningsområdet..

Infrastruktur

29/11/2012 11:56

BDO Kommunernes Revision

Forsyningsområderne har de senere år været præget af en stor mængde ny lovgivning, og det forventes at fortsætte i de kommende år. Derfor vil vi fortsat se en proces med behov for omstruktureringer, tilpasninger, samarbejdsmodeller, selskabsgørelser, fusioner og sammenlægninger mv.

Først blev elforsyningen udskilt i selskabsform, og senest blev vand- og spildevandssektoren selskabsgjort. Flere kommuner har ligeledes selskabsgjort den kommunale varmeforsyning og affaldsområdet. Inden for affald driver kommunerne fortsat de fleste virksomheder i eget regi eller som fælles kommunale § 60 virksomheder.

Forsyningsområdet har stor opmærksomhed i BDO. BDO’s forsyningsgruppe tilbyder professionel revision, assistance, rådgivning og sparring indenfor alle fagområder. Vi sammensætter et team af kompetente specialister og konsulenter til den konkrete opgave og kunde, og vi lægger stor vægt på ”indlevelse” samt at møde vores kunder i øjenhøjde. Vores specialister på forsyningsområdet omfatter revisorer, konsulenter, moms- afgift- og skatteeksperter, der har bred og dyb erfaring og kendskab til speciallovgivningen, herunder viden om offentlig og kommunal virksomhed, baseret på udførte opgaver.

Det siger en af vores kunder:

“En forsyningsvirksomhed som vores er styret af høj faglighed og specifik viden, som kan være svær at matche. Men i BDO får vi sparring og rådgivning, der præcist rammer vores niveau og udfordringer. BDO’s revisorer er desuden utrolig dygtige til at gå på tværs og rådgive i et politisk præget klima, der omgiver en virksomhed som I/S Fælles Forbrænding”. Økonomichef Lars Mogensen, I/S Fælles Forbrænding, Hobro

Læs mere om BDO og forsyningsområdet her

Ønsker du at høre nærmere omkring vores revision og rådgivning på forsyningsområdet, er du velkommen til at tage direkte kontakt til Partner, Statsautoriseret revisor Peter Wulff Andersen, telefon 2429 5060, mail: [email protected]

Mest Læste

Annonce