Højere refusion i særligt dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge

Velfærd

29/05/2012 00:00

BDO Kommunernes Revision

Med henblik på at belaste den enkelte kommunes økonomi mindre i forbindelse med dyre anbringelser af børn, har regeringen vedtaget en ændring af refusionsgrænserne i særligt dyre enkeltsager. Ændringen træder i kraft den 1. september 2012. Samtidig gives Social- og Integrationsministeren mulighed for at præcisere de nærmere regler for opgørelse og anvisning af refusionen.

De nye refusionsgrænser gælder i de tilfælde, hvor kommunen afholder udgifter til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter § 76 i Serviceloven (efterværn). Grænserne gælder ligeledes for kommunens samlede udgifter til hjælp og støtte, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3.

I ovenstående tilfælde kan kommunen hjemtage 25 % refusion for den del af kommunens udgifter, som ligger over 710.000 kr. årligt, samt 50 % refusion for den del af udgifterne, som overstiger 1.420.000 kr. årligt.

BDO har stor erfaring med at sikre kommunerne den berettigede refusion i særligt dyre enkeltsager. 

Mest Læste

Annonce