Skab overblik og find besparelser på det kommunale befordringsområde

Velfærd

20/11/2013 12:00

Karina Simonsen

Der er penge at hente ved at sætte fokus på måden, hvorpå det kommunale befordringsområde er organiseret og ved at gennemføre en analyse af jeres nuværende visitationspraksis til de forskellige kørselsordninger.

Frem mod 2017 skal kommunerne spare 430 millioner kroner på befordringsområdet, men hvordan skal kommunerne indfri denne besparelse?[1]

Det er BDO’s erfaring, at kommunerne gennem en grundig og inddragende proces kan opnå konsensus og tværgående ledelsesmæssig opbakning til en ny organisering og til nye visitationsprocesser og –kriterier. Gennem dette er der potentiale for at opnå store besparelser.

Uanset hvor langt man er kommet som kommune i forhold til eksempelvis udbud og præ-planlægning på kørselsområdet, så anbefaler BDO, at kommunerne ser på organiseringen af kørselsområdet, ligesom visitationsprocesserne til de respektive kørselsordninger med fordel kan kortlægges og analyseres. Logikken er, at kommunen naturligvis skal tilbyde befordring til de borgere, der har krav på det, men at borgere, der kan transportere sig selv og ikke har krav på kommunal finansieret befordring, fremover ikke skal visiteres til en sådan ordning.

Kundeudtalelse:

Vi har sammen med BDO gennemført en analyse af vores visitationspraksis på kørselsområdet. Via en god og inddragende proces fik vi på tværs af vores forvaltninger et rigtig godt overblik over vores omkostninger og vores nuværende praksis. Med udgangspunkt i dette nye overblik kunne vi sammen med BDO sætte fokus på de fremadrettede ændringer, der blandt andet vil medføre en forbedret visitationspraksis og en sandsynlig besparelse på det samlede kørselsområde.

Administrationschef Bettina Hedeby Madsen – Hjørring Kommune

 

BDO leverer altid skræddersyede analysedesigns, der er tilpasset den enkelte kommune og nedenfor er oplistet eksempler på udbytte af organisations- og visitationsanalyse af befordringsområdet med stor medarbejder- og lederinddragelse:

Output:

  • Kommunale medarbejdere og ledere opnår læring på tværs af kørselsområder
  • Større overblik over (samlet) budget og handlemuligheder
  • Bredt ejerskab til anbefalinger og nye procedurer
  • Større ledelsesmæssigt fokus
  • Ensretning og viden om ”bedste praksis” for visitation til ordningerne på baggrund af erfaringer fra mange andre kommuner
  • Estimerede besparelsespotentialer.

Outcome:

  • Færre omkostninger til området
  • Nye kvalitetsstandarder
  • Nye administrative procedurer på kørselsområdet.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man kan angribe udfordringerne på kørselsområdet så kontakt Senior Manager Rasmus Duus for en uformel snak om jeres udfordringer på området.

 

Husk i øvrigt at BDO afholder temadage om visitationen til de kommunale kørselsordninger. Læs mere og tilmeld dig her:

 http://www.bdo.dk/arrangementer/Kurser%20til%20offentlige%20virksomheder...

[1] Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL.

 

Mest Læste

Annonce