Faglighed og effektivitet kan supplere hinanden

Europa

11/09/2019

Per Roholt

Et af de områder, hvor effektiviseringsarbejdet er i fuld gang, er ifølge en analyse fra KL landets ca. 1.800 døgntilbud på det specialiserede socialområde, der huser ca. 34.000 udsatte børn, unge og voksne.

KL kommer løbende med inspiration, der peger på en række områder, hvor det er muligt at effektivisere driften på landets 1.800 døgntilbud.

Kommunerne skal nemlig spare – og sparer – hele tiden på driften.

Analysen har set nærmere på, hvordan de ansattes tid anvendes på 40 tilbud, og når blandt andet frem til, at et tilbud i gennemsnit anvender 150 timer om året på at forberede, gennemføre og følge op på besøg mv. fra socialtilsynet, mens en typisk medarbejder bruger 180 timer om året på dokumentation – samme tid, som medarbejderen bruger på koordinering af møder og vagtoverlap.

Konkret peger analysen derfor på otte forslag, som kan bidrage til at optimere driften af landets døgntilbud. 

Fokusområder i Inspirationskataloget

Socialtilsyn:

  • Sænke krav om besøgshyppighed for velfungerende tilbud
  • Fjerne unødvendige dokumentationskrav
  • Styrke kvaliteten i tilsynets praksis.

Fleksibel udnyttelse af botilbud:

  • Øge muligheden for at omdanne tilbud
  • Øge adgangen til at ud-/omvisitere borgere.

Arbejdstilrettelæggelse:

  • Fokusere løbende dokumentation
  • Fokusere personalemøder
  • Fokusere vagtoverlap

​Tilsammen vurderer analysens forfattere, at forslagene indeholder potentielle besparelser på op imod en milliard kroner.

Typiske effektiviseringer

For at høste en del af de potentielle gevinster har KL udarbejdet inspirationskataloget "Veje til en mere effektiv drift af botilbud", der kommer med en række konkrete forslag til og eksempler på, hvordan de enkelte døgntilbud i praksis kan effektivisere driften.

Inspirationskataloget bygger på besøg i 10 kommuner hos 40 tilbud til børn, unge og voksne med handicap eller psykiske problemer. Besøgene er gennemført i foråret 2017 af KL's Konsulentvirksomhed, KLK, og Deloitte i regi af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

For account manager Klaus Dyhre, EG, er der ingen tvivl om, at mange flere døgntilbud kan nikke genkendende til analysens resultater:

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at døgntilbuddene kan opnå en mere effektiv hverdag uden at gå på kompromis med hverken faglighed eller kvalitet, mener Klaus Dyhre og uddyber:

– Udfordringen består alene i at få sat digitalisering på dagsordenen, især på de mindre tilbud, hvor fokus typisk er på faglighed og relationsarbejdet med borgeren i centrum, men det behøver jo ikke være en modsætning. Tværtimod!

På mange døgntilbud har man for eksempel endnu ikke fået taget hul på at håndtere medicinudlevering digitalt med integration mellem fagsystemet og det fælles medicinkort, FMK.

– Det er tankevækkende, for på de fleste tilbud får den enkelte borger mere end fem forskellige medikamenter om dagen. Ved at optimere medicinhåndteringen kan man spare en del tid på arbejdet med ordinering, seponering, tjek af korrekt medicin, kontrol af udleveret medicin i forhold til FMK m.m. På en måned løber det let op i en halv times tid, man kan spare pr. borger. Det lyder måske ikke af meget, men det løber jo op, jo flere borgere man har, siger Klaus Dyhre og konkluderer:

– Det er tid, der umiddelbart kan bruges bedre sammen med borgeren! 

Læs mere om indsatsen for at effektivisere driften af landets botilbud på det specialiserede socialområde i "Veje til en mere effektiv drift af botilbud", som er udgivet af KL's Konsulentvirksomhed, KLK, og Deloitte.

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs mere på EG: Se vores tema om effektivisering

Læs også: Baggrundsartikel

Mest Læste

Annonce