Fremtidens teknologier i sundhedsvæsnet: Lægen blander teknologi og virkelighed

Velfærd

21/12/2017 07:00

Per Roholt

Om få år kan sundhedspersonale have det ene ben i konsultationen og det andet ben i en virtuel verden, fortæller eksperter. Samfundsdesign har set nærmere på fremtidens sundhedsvæsen. Se video om fremtiden.

Moderne teknologi har for længst gjort sit indtog på sundhedsområdet, og mange borgere skylder i dag scannere, pacemakere og andre opfindelser en stor tak for et forlænget liv og højere livskvalitet. Nu står Mixed Reality måske på tærsklen til at blive et af de nye hjælpemidler i sundhedssektoren. Mixed Reality-teknologien kan forekomme futuristisk, og tanken kræver tilvænning, men ifølge eksperter er potentialet langt over vores forståelse.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

"På sundhedsområdet har Mixed Reality en styrke, fordi teknologien, som navnet antyder, blander den virtuelle verden med den virkelige verden. En læge vil dermed kunne visualisere og simulere eksempelvis historiske data og real time-data på en konkret patient og gennem en HoloLens kombinere dette, mens han står over for denne patient eller endda opererer vedkommende," siger Martin Thorning Hansen, der er divisionschef for Windows og Surface hos Microsoft i Danmark.

Sundhedshjælp på flere niveauer

Martin Thorning Hansen fortæller, at Mixed Reality har rødder i spilindustrien, men lige nu er alverdens virksomheder og organisationer i gang med at undersøge mulighederne. Og der er ingen tvivl om, at teknologien vil medføre mange forandringer. Ifølge Martin Thorning Hansen er der flere niveauer, hvor Mixed Reality vil kunne bidrage positivt for både borger og sundhedspersonale:

"For det første er Mixed Reality ideelt til indlæring. Jeg kan lære, inden jeg begynder på en ny opgave, fx i et træningsscenarie med et hologram. På den måde kan jeg begå alle begynderfejlene i den virtuelle verden og springe indkøringsfasen over, fordi jeg allerede har hands-on fra starten. For det andet kan jeg lære undervejs, mens jeg støtter mig op ad en simuleret model, eller jeg vælger i real time at inddrage kolleger med en specifik fagviden eller mere erfaring," siger Martin Thorning Hansen fra Microsoft.

Når Mixed Reality bliver hverdag

Nu kunne man forestille sig et mareridtsscenarie, hvor en lægerobot pludselig går amok og fejlbehandler sine patienter. Man kunne også vælge at betragte Mixed Reality som et redskab udviklet specielt til lægen på linje med stetoskopet eller en blodprøve. Michael Frank Christiansen har arbejdet med sundheds-it i 13 år, og for ham er Mixed Reality et ikke så fjernt fremtidsscenarie:

EG/Samfundsdesign på DenOffentlige

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder.

Virksomheden er aktiv redaktør for eget indhold på DenOffentlige og driver hertil sine egne dialogplatforme på SamfundsDesign.dk og 
TransformationTools.dk

 

"Vi har set mange eksempler på, at fremtiden er tættere på, end vi havde forestillet os, så denne teknologi kan sagtens være en del af hverdagen om 5 eller 10 år. Vores mentale barriere for, hvor meget teknologi vi accepterer i hverdagen, flytter sig hele tiden. Hvis den enkelte borger oplever Mixed Reality i supermarkedet, eller når han går i teatret, bliver han ikke utryg, hvis det også bliver en del af dialogen med sundhedsvæsenet," siger Michael Frank Christensen, der er direktør i EG Healthcare.

Beslutningsstøtte giver bedre behandling

Michael Frank Christensen forestiller sig, at teknologien fortsat vil udvikle sig og på sigt vil kunne integreres i eksisterende instrumenter, fx i ørelægens otoskop, eller måske gå fra at være et par HoloLens-briller til at blive et par diskrete, gennemsigtige briller.

Hans eget firma EG Healthcare leverer det førende lægesystem til praktiserende læger og speciallæger i Danmark, og selvom EG Healthcare ikke har Mixed Reality i de aktuelle udviklingsplaner, kan han ikke afvise, at det snart kan få en plads i konsultationen.

EG Healthcare lægesystem har i dag indbygget en interaktionsunderstøttelse, der giver lægen en advarsel, hvis han er ved at ordinere et præparat, der af forskellige grunde kan være kritisk for patienten. Lægesystemet tager udgangspunkt i patientens journal og sammenholder præparatet med den medicin, patienten får i forvejen.

På sigt vil systemet også kunne tage højde dosis, for patientens evt. kroniske eller tidligere sygdomme – eller for patientens alder, køn eller vægt.

"Jeg ser en direkte sammenhæng mellem vores arbejde med lægesystemets interaktionsdatabase og Mixed Reality. På nationalt plan kører der lige nu projekter, der i endnu højere grad føder data til patientjournalen, så den praktiserende læge får støtte til at træffe de rigtige beslutninger. Som systemleverandør er det vores opgave at gøre disse data tilgængelige for den enkelte læge på den mest optimale måde, og Mixed Reality kunne bestemt være en vej at gå," siger Michael Frank Christensen.

Han tilføjer, at der ved siden af dette er fart på udviklingen af telemedicin, hvor tolke bliver ringet ind i konsultationer – her kunne man forestille sig, at skridtet blev taget videre, så tolkene blev teleporteret, eller lægen blev teleporteret via en HoloLens brille på et sygebesøg.

Hvad med den menneskelige faktor?

Risikerer vi at miste den menneskelige faktor i teknologirusen? Tager støtteværktøjerne opmærksomheden fra den gode dialog mellem borger og sundhedsperson? Det vil tiden vise.

For Michael Frank Christensen kan teknologien i sig selv understøtte en bedre patientdialog – ganske enkelt ved at universiteterne får mulighed for at simulere forskellige scenarier i almen praksis, før de studerende bliver sluppet fri som uddannelseslæger.

"I relation til teknologien handler det også tit om, hvordan den enkelte læge interagerer. Han skal være komfortabel med de elektroniske værktøjer, og her er mennesker forskellige. Ligesom nogle har svært ved at tage øjnene fra deres smartphone, kan lægen fokusere mere på at kigge i systemet end på at kigge patienten i øjnene. Vi skal vænne os til at bruge al ny teknologi, og som mennesker er vi jo forskellige," slutter Michael Frank Christensen.  

Læs mere om forventningerne til øget brug af digitale løsninger i forbindelse med Overenskomst 2018 på SamfundsDesign.

Her har Mixed Reality allerede en fod indenfor i sundhedssystemet:

Undervisning

Case Western Reserve University i Cleveland, USA, benytter avancerede modeller, så lægestuderende får et særdeles virkelighedsnært indblik i menneskets levende organisme: http://case.edu/hololens.

Kirurgi

Firmaet 'Scopis' i Berlin er langt med en løsning, der understøtter neurologiske indgreb og rygsøjleoperationer med Mixed Reality: https://uploadvr.com/berlin-company-using-hololens-improve-surgical-procedures.

Hjemmekonsultationer

I Australien har organisationen Silver Chain Group udviklet en model, der gør det muligt for sundhedspersonalet at interagere med en læge, der endda kan teleporteres gennem brillen til en direkte dialog med patienten:

 

Mest Læste

Annonce