Kommunerne skal ikke være digitale frontløbere

Infrastruktur

12/07/2019 09:00

Per Roholt

I Roskilde Kommune gør man en dyd ud af ikke at være digitale frontløbere, men i stedet hægte sig på de gode digitale løsninger, der allerede findes. Sådan passer man bedst på skatteydernes penge.

– Man kan som kommune bruge rigtig mange penge på at eksperimentere med noget, som der kort tid efter kommer en superenkel landsdækkende løsning på. Så har man spildt en masse skatteborgerpenge, siger Henrik Kolind.

Med over 20 års erfaring som kommunaldirektør – senest i Roskilde Kommune – og en fortid som formand for Kommunaldirektørforeningen har Henrik Kolind godt styr på Danmarks digitale ry, og vi kan godt tillade os at være stolte, konkluderer han. Danmark ligger nemlig i 
top-3, når det handler om digitalisering af den offentlige sektor.

På internationale konferencer kigger udlandet misundeligt på vores offentlige digitaliseringsniveau:

– Særligt på det kommunale område er vi hypermoderne internationalt set. Det skyldes blandt andet, at vi med vores CPR- og CVR-lovgivning har nogle meget gode grunddata til at kunne klare borgeres og virksomheders udfordringer.

Det har de for eksempel ikke i Tyskland og USA, hvor man derfor bruger en masse kræfter på bare at identificere borgerne. I Danmark har vi ikke alene overskuelige centralregistre, vi ligger også inde med en masse data om borgerne, som gør det utroligt nemt at være borger i vores land.

Læs artikel på SamfundsDesign: Digitalisering bør altid ske med respekt for faglighed og formål

Brugervenligheden skal prioriteres
Det betyder dog ikke, at vi ikke kan gøre det endnu bedre, understreger Henrik Kolind:

– Træerne vokser sjældent ind i himlen. Hvis jeg skulle pege på et område, hvor vi bør yde en særlig indsats de kommende år, så er det selvbetjeningers brugervenlighed. På trods af at vi har rigtig mange data liggende i vores systemer, bliver de ikke bragt i spil på en måde, som gør det til en god brugeroplevelse.

Flere offentlige platforme hviler på en 80'er-teknologi, der er håbløst forældet.

Læs artikel på SamfundsDesign: Digitale fravalg er lige så vigtige som tilvalg

Sociale medier kan bruges som inspiration

Henrik Kolind mener, vi bør lade os inspirere af for eksempel de sociale medier og deres måde at bruge de data på, de har om brugerne.

Her udvælger algoritmer de ting, brugeren præsenteres for. Kombineret med en stor mængde brugerdata gør det brugeroplevelsen personlig og vedkommende. Den tilgang ser Henrik Kolind gerne mere af i offentlige løsninger:

– Vi kan godt gøre det på en ordentlig måde, og uden at det føles som Big Brother, der overvåger os og ved alt om os. Naturligvis skal vi ikke blindt kopiere de sociale mediers håndtering af data. Men når nu vi har alle de her data om borgerne, hvorfor så ikke bruge dem konstruktivt i vores digitale løsninger, så processerne bliver nemmere for borgerne?

Læs artikel på SamfundsDesign: App hjælper elforbrugerne med at træffe aktive og bevidste valg

Skilsmisser og plejehjemsbehov – livssituationer skal forenkles digitalt

Blandt andet i særlige livssituationer ser Henrik Kolind et potentiale i smartere brug af tilgængelige persondata, for eksempel ved skilsmisse, eller når en borger skal på plejehjem.

Det er situationer, der udløser en række oplysninger, der skal rettes i det offentlige – men som det er nu ofte forskellige steder i det offentlige.

– Vi bør udnytte denne mulighed bedre. Systemerne er klar, det er bare et spørgsmål om at sætte dem op til det.

Læs artikel på SamfundsDesign: Ingen succes med digitalisering uden borgerinvolvering

Vi skal passe på skatteydernes penge

Og netop det at drage erfaring af og hægte sig på eksisterende digitale løsninger er ifølge Henrik Kolind den bedste digitale fremgangsmåde for det offentlige:

– Vi skal som kommune ikke være frontløbere – det er o.k. at følge en follower-strategi. Et langt liv som kommunaldirektør har lært mig, at man kan bruge rigtig mange penge på selv at eksperimentere med noget, som der kort tid efter kommer en superenkel landsdækkende løsning på. Så har man brugt en masse skatteborgerpenge, som kunne bruges meget bedre andre steder.

Læs artikel på SamfundsDesign: AKUT-robot har styr på refusionen fra faglige organisationer

Kiri svarer på borgernes spørgsmål
Den strategi har Roskilde Kommune også fulgt, da man som den første danske kommune for nylig lancerede en – oprindelig norsk – chatboks-løsning, hvor computeren Kiri svarer på ens spørgsmål, når man som borger henvender sig til kommunen.

– Vi kender chatboks-løsninger fra for eksempel forsikringsselskaber, hvor det sparer tid for både medlemmer og ansatte. Det samme håber vi at opnå her i kommunen, så vores medarbejdere kan bruge tiden de steder, hvor der er mest brug for dem, slutter Henrik Kolind.

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs artikel SamfundsDesign: De vil lære din robot at tale dansk med algoritmer
Læs mere på EG: Lad os effektivisere den offentlige sektor sammen
Læs artikel på SamfundsDesign: Kommune rydder op i gamle selvbetjeningsløsninger

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Mest Læste

Annonce