Når robotter bliver jurister ...

Infrastruktur

04/9/19 6:00

Per Roholt

Robotter i mange former og kvaliteter indtager både den juridiske verden og den offentlige sektor i disse år.

I bogen "Robots entering the legal profession" rejser forfatteren Niels Christian Ellegaard spørgsmålet om, hvor meget af vores arbejde vi egentlig kan overlade til robotterne.

Hvis man lider af den fejlopfattelse, at robotterne eller rettere smarte algoritmer står klar til at overtage juristernes arbejde, tager man – nok – fejl.

Når man læser advokat Niels Christian Ellegaards bog "Robots entering the legal profession", får man i hvert fald øje for, at både teknologien og etikken sætter sine klare begrænsninger for, hvor stor en del af det juridiske arbejde, man kan overlade til robotterne.

Forfatteren, der selv er certificeret IT-advokat og har været formand for bestyrelsen i Danske IT-Advokater, peger fx på, at de fleste robotter stadig er dybt afhængige af deres læremester – altså hvem fodrer algoritmerne med hvilke data?

– Robotternes evner er ikke statiske, men dynamiske, og afhænger af de evner, som den enkelte "lærer" har, og bredden og dybden af viden hos de faktiske brugere af robotten, påpeger forfatteren i bogen.

Dermed bliver resultatet i praksis, at to forskellige myndigheder eller organisationer med adgang til samme robotteknologi kan programmere og opsætte robotten, så den når frem til forskellige resultater.

Så selv hvor robotterne huserer, vil der eksistere flere versioner af sandheden. Ikke mindst fordi der på den ene side er en risiko for, at de firmaer eller organisationer, der udvikler disse robotter, vil forsøge at udvikle den bedste robot og på den anden side vil have en tendens til at forsøge at holde en del af deres egen viden for sig selv.

Se video: Robots entering the legal profession

Dokumentreview som eksempel

Et af de områder, hvor brugen af robotter er mest udbredt i den juridiske verden, er review af store mængder dokumenter. Ofte skal der i forbindelse med store retssager gennemlæses tusindvis af aktstykker for fx at vurdere de enkelte dokumenters relevans for sagen eller for at finde eller sammenholde konkrete oplysninger på tværs af mange dokumenter.

For at løse opgaven optimalt har robotterne brug for træning og tilpasning til forskellige sprog, retspraksis m.m.

Advokatfirmaer er lige nu i gang med at implementere den form for robotter og vil i de fleste tilfælde forsøge at udvikle deres egne robotter. Det betyder, at de enkelte firmaer oplærer deres egne robotter med udgangspunkt i egen viden ved hjælp af machine learning. De mindre firmaer løber ganske vist en risiko for at blive overhalet af større firmaer, der slår sig sammen og udvikler bedre robotter.

– Men uanset den risiko vil det stadig være et stort skridt for de mindre, selvstændige advokatfirmaer pludselig at skulle begynde at dele deres viden med hinanden, fordi de ikke ved, hvad de vil få igen, forklarer forfatteren.

Læs artikel: Må de kloge robotter selv behandle borgerens sag?

Om bogen

Bogen henvender sig i første omgang til jurister og virksomheder, der arbejder med it-udvikling. Den er dog lige så velegnet – og bør være grundlæsning – for alle inden for det offentlige og civilsamfundet, der interesserer sig for legal tech.

Ud over en række perspektiver på den fremtidige anvendelse af robotter – både inden for det juridiske arbejdsfelt og samfundet generelt – indeholder bogen også et indledende afsnit. Her bliver de grundlæggende juridiske begreber sat på plads, defineret og vurderet i lyset af de nye teknologier.

Så bogen kan også anvendes som håndbog for ikke-jurister, der arbejder med teknologi og de juridiske og etiske principper og dilemmaer, som bliver bragt i spil.

Sidst i bogen finder man, sammen med henvisninger til eksempler fra den virkelige verden, en tjekliste for legal tech-leverandører, som er lige til at tage i brug, hvis man skal designe, udvikle, markedsføre og implementere robotter.

Bogen "Robots entering the legal profession" er skrevet af Niels Christian Ellegaard og udgivet i marts 2019 på Hans Reitzels Forlag.

Niels Christian Ellegaard er partner i advokatfirmaet Plesners TMT-team og ansvarlig for rådgivning inden for it, telecom og outsourcing.

Igennem sin karriere har Niels beskæftiget sig med et bredt udsnit af juridiske områder og er ud over it, telecom og outsourcing beskæftiget med bestyrelsesarbejde og sager inden for selskabsret.

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs artikel på SamfundsDesign: Danmark skal være førende på kunstig intelligens
Læs artikel på SamfundsDesign: Hvem skal føre tilsyn med robotterne?
Læs mere på EG: Digital automatisering med softwarerobotter

Annonce