Selvfølgelighedsledelse blokerer for god ledelse

Ledelse

30/05/2018 08:00

Per Roholt

Hvordan skal det offentliges strategi for styring af fremtidens velfærd være for at skabe mest velfærd og effekt for pengene? Det tema er i fokus i en helt ny bog, "Strategi og styring med effekt".

Selvfølgelighedsledelse:  Hvis du er leder og arbejder professionelt med strategi i det offentlige, så er der ingen vej uden om Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensens nye bog, "Strategi og  styring med effekt".

Ud over at være en moppedreng på over 400 siden er den nemlig også et glimrende overblik over arbejdet med effektbaseret økonomistyring i kommunerne, eksemplificeret i form af en række case artikler skrevet af offentlige ledere med praktisk erfaring.

Fokus på velfærdsområderne

Bogen fokuserer primært på effekt og økonomisk styring inden for de store borgerrettede velfærdsområder i regioner og kommuner, hvor de centrale spørgsmål er, hvordan der kan udvikles nye strategier, sættes mål for effekt og indføres styring, der fremmer effektskabelse.

- Med årlige udgifter på omkring 100 milliarder kroner til sundhedsområdet i regionerne og op mod 350 milliarder i nettodriftsudgifter i kommunerne tegner disse områder sig for en stor del af det offentlige forbrug. Derfor er det væsentligt, at disse områder skaber mest mulig velfærd for de ressourcer, der er afsat, forklarer den ene af bogens forfattere, Karina Skovvang Christensen:

- Effekt er dog relevant på alle offentlige områder, lige fra politi og skattevæsen til ungdomsuddannelser og forsyningsvirksomheder, og erfaringerne i denne bog kan anvendes alle steder.

- Den største forhindring for bedre ledelse i den offentlige sektor er selvfølgelighedsledelse, tilføjer Per Nikolaj Bukh. Politikere såvel som ledere jagter overordnede ideer, som selvfølgelig er rigtig fordi ingen kan være imod dem: Borgeren skal i centrum, der skal være bedre sammenhæng, politikerne skal have tillid, ledere skal sætte retning osv. .. Vi tog initiativ til bogen fordi ”Fokus på effekt” løber en risiko for at blive én af disse selvfølgeligheder.

- Vi er simpelthen lykkedes med at få landets bedste erfaringer med effektbaseret styring og strategi frem i lyset.  Ikke blot som en liste, men som grundige beskrivelse af, hvad der blev gjort, hvorfor og hvordan det gøres. Bogen er derfor ikke en kort og letlæst sag om at ideen er god – men et stort vognlæs praktiske erfaringer, som kan anvende til at udvikle fremtidens offentlige sektor med fokus på effekt. 

Læs artikel: Effektbaseret økonomistyring – kommunernes nye sort

Eksempler fra praksis

Bogen falder i tre dele, Fremtidens velfærd, Strategier, mål og databaseret ledelse og Nye modeller for effektbaseret økonomistyring. Hver del er rigt forsynet med case artikler, skrevet af offentlige ledere med stor praksiserfaring. Artiklerne er både grundige vervejelser om konsekvenser af de styringsparadigme vi har og hvad fremtiden byder samt eksempler på konkrete tilgange til emnet i kommunerne.

I kapitel 1 skriver Helene Bæksmark fra Faborg-Midtfyn Kommune fx under overskriften: "Effekt som fremtidens velfærdsparadigme", om konsekvenserne af et fremtidigt paradigme, der handler om effekt, hvor det bliver vigtigt at efterstræbe borgernes oplevelse af effekt og ikke det offentliges, herunder den enkelte medarbejders oplevelse af effekt. 

- Det er klart, at den faglige intervention ikke skal være pjank og pjat, men det fagprofessionelle arbejde handler om at stille sin faglighed til rådighed i bestræbelsen på at understøtte borgeren frem mod sin ønskede fremtid. Det stiller store krav til, hvordan vi måler, og hvilke indikatorer vi udvælger og anvender, og det kræver, at vi holder øje med, hvilke incitamentsstrukturer vi udfolder og forventer, at et paradigme om at skabe effekt skal leve indenfor, skriver Helene Bæksmark.

Læs artikel: Økonomi: Få nu styr på det specialiserede børneområde

Gladsaxe kombinerer budget og strategi

Et andet sted i bogen kan man læse om det konkrete arbejde med styring og ledelse i Gladsaxe Kommune.

I artiklen "Få mål, der sætter retning" beskriver Charlotte Juel Baungaard og Tine Vedel Kruse, således hvilke ambitioner kommunen har og hvordan man arbejder med at koble budget og kommunestrategi i forbindelse med budgetprocessen.

Her indledes den årlige budgetaftale nemlig med at Økonomiudvalget udarbejder og drøfter en opfølgningsredegørelse på de enkelte effektmål i kommunestrategien og vedtager eventuelle justeringer af de enkelte mål som følge af ny viden, ændret datagrundlag, ændret opgørelsesmetode etc. Sagen videresendes til byrådet til orientering, og fagudvalgene får herefter opfølgningsredegørelsen til orientering. Herved får fagudvalgene en status på, om effektmålene er opfyldt, og om der er foretaget justeringer i målene.

I forlængelse heraf skal fagudvalgene drøfte om opfølgningsredegørelsen giver anledning til ændringer i fagudvalgets indsatser, herunder om nogle indsatser skal stoppes, og/eller der skal iværksættes nye indsatser.

For at sikre en tydeligere kobling mellem kommunestrategiens målsætninger, nye indsatser og den økonomi, der er forbundet med at igangsætte nye indsatser, blev det i forbindelse med budgettet for 2015 besluttet, at alle nye indsatser, som fagudvalgene fremsætter som budgetønsker, skal kobles til målsætningerne i kommunestrategien.

Se video: Effektbaseret styring: Fagcheferne er nøglen til succes

Om forfatterne og bogen

Per Nikolaj Bukh er professor på Institut for ledelse og Økonomi på Aalborg Universitet, mens Karina Skovvang Christensen er lektor på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Bogens øvrige bidragsydere er et bredt udvalg af topledere og praktikere fra en række kommuner og regioner.

"Strategi og styring med effekt" er udgivet på DJØFs Forlag 2018. I forlængelse af bogens udgivelse afholder COK en konference, hvor man får indblik i de nyeste erfaringer med effektbaserede strategier, datadreven ledelse, samt økonomisk styring.

Læs mere: Kommunal strategi og styring med effekt - COK afholder stor konference

Konferencen er for alle, der beskæftiger sig med strategi, ledelse og styring både centralt og decentralt. Det gælder både direktører, chefer og ledere såvel som medarbejdere i økonomi- og planlægningsafdelinger, udviklingskonsulenter mv.

Se video: Effektbaseret styring: Grundlaget for at skabe resultater

Læs mere: Har du de rette værktøjer til den moderne offentlige arbejdsplads?

Mest Læste

Annonce