Stormen over regionerne har lagt sig stille ned

Sundhed

19/12/2018 13:00

Per Roholt

– Jeg tror, at planerne om at nedlægge regionerne de nærmeste år er afblæst, siger professor og cand.oecon. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Det politiske stormvejr over regionerne har lagt sig til en stille brise, og det er godt nyt for den teknologiske udvikling på sundheds- og socialområdet.

– Jeg tror, at planerne om at nedlægge regionerne de nærmeste år er afblæst. Sådan siger professor og cand.oecon. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Selvom det kun er få måneder siden, at Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance ytrede ønske om at nedlægge regionerne, er det ikke længere et hot politisk issue.

– Med Mette Frederiksen som statsminister er der ikke udsigt til en strukturreform på sundhedsområdet. Hvis Lars Løkke genvinder magten, er det mere sandsynligt. Men han skal stadig samle regeringen om opgaven, og jeg tror, det vil give for meget ballade i Venstres bagland. Så ja, regionerne er fredet lige nu, vurderer cand.oecon. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Politikerne vil fortsat have nærhed

Til gengæld er der stadig et stærkt ønske om at få mere nærhed ind i sundhedsvæsnet, ligesom selve regionskonstruktionen fortsat er i spil. 
I sin sommertale 2018 sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen fx:

– Vi skal have samarbejdet mellem kommunen, sygehus og læge til at fungere bedre, end det gør i dag.

Kjeld Møller Pedersen er enig med statsministeren i konklusionen, men ikke i præmissen om, at regionerne har løst deres opgave dårligt:

– Flere politikere taler om det nære sundhedsvæsen som fjernt og har ligefrem forsøgt at tegne et billede af de kommende supersygehuse som værende i modsætning til det nære. Men det er en falsk modsætning, mener Kjeld Møller Pedersen:

– Sygehusvæsenet er ikke fjernt fra borgerne i dag. Hospitalerne skal jo ligge et sted, og centraliseringen er nødvendig af hensyn til specialiseringen og udviklingen. Så vi kommer ikke til at genåbne gamle hospitaler i de små provinsbyer.

EG/Samfundsdesign på DenOffentlige

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder.

Virksomheden er aktiv redaktør for eget indhold på DenOffentlige og driver hertil sine egne dialogplatforme på SamfundsDesign.dk og 
TransformationTools.dk

 

Regionskritikken udspringer derfor af et andet problem. Udfordringen er nok mest, at behovet for at hjælpe et voksende antal kronikere og ældre i sundhedsvæsenet vokser, så derfor er der en relevant diskussion om, hvordan opgaverne placeres bedst.

– Vi ved fx, at en diabeteskontrol på et sygehus koster 1.000-1.500 kr., mens den hos den praktiserende læge kan udføres for 300 kr. Så økonomien spiller en væsentlig rolle.

Læs artikel: Statiske vagtplaner dræber sundhedsvæsenet

De første skridt er taget

Ifølge Kjeld Møller Pedersen er der dog allerede taget en række vigtige skridt til at skabe større sammenhæng på sundhedsområdet på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læge, både digitalt og organisatorisk.

– Senest har vi set en ny aftale mellem det offentlige og PLO, hvor man satser på digitalisering af lægeklinikkerne og flytter opgaver i forbindelse med behandling af borgere med sukkersyge og KOL ud til de praktiserende læger. Regionerne gør desuden en stor indsats for den digitale infrastruktur, der skal understøtte telemedicinske løsninger.

Og fra 2019 bliver regionerne belønnet for at stoppe væksten i nogle undersøgelser og behandlinger på sygehusene, hvis opgaverne rykkes ud i kommunerne eller til de praktiserende læger.

Læs artikel: Digitalisering gør det bedre at være borger og praktiserende læge

Regionerne har en rolle i fremtiden

Så regionerne spiller stadig en aktiv rolle i det nære sundhedsvæsen, som hverken diskussioner om Sundhedsplatformen eller de nye supersygehuse rokker ved, og der vil ganske enkelt ikke være noget vundet ved at nedlægge regionerne og overdrage opgaverne til staten:

– Når man ser på statens evne til at håndtere de store it-opgaver, er resultaterne jo ikke ligefrem prangende. Hvis man ser på fx SKAT og Arbejdsformidlingen, er der ingen grund til at tro, at staten kan løse digitaliseringsopgaven bedre end regionerne.

Regionerne har deres egen sektion

Regionerne spiller en central rolle for hele sundhedsområdet. Derfor samler vi alle historier om og fra regionerne og sundhedsområdet på en selvstændig sektion lige her.

Desuden vil man under alle omstændigheder ende med at få behov for regionale administrative enheder til at koordinere de store sygehuse og sundhedsvæsenet. Fx har vi jo 12 politikredse.

Så i sidste ende er det måske mere et spørgsmål om, hvorvidt der skal være en folkevalgt politisk ledelse af disse enheder. Jeg synes, det er en fordel, fordi en folkevalgt ledelse kan være med til at tilpasse sundhedsvæsenet til de lokale omstændigheder, men det er i sidste ende jo et spørgsmål om politikernes syn på demokrati og borgerinddragelse, mener Kjeld Møller Pedersen.

Læs artikel: Bedre ressourcestyring i Region Hovedstaden skal optimere patientforløb

Arbejdsro til innovation

Sundhedsprofessoren er derfor glad for udsigten til, at regionerne fredes – i hvert fald i en periode:

– På digitaliseringsområdet har regionerne fulgt godt med udviklingen, både individuelt og i fællesskab. Nedlæggelse af amterne førte til betydelige transitionsproblemer. Så min frygt er, at en nedlæggelse af regionerne vil sætte en række vigtige udviklingsprojekter i stå, både på digitaliseringsområdet og i forhold til færdiggørelse af de nye supersygehuse.

Kjeld Møller Pedersens eget forslag til, hvordan man efterkommer politikernes ønsker om større sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet, bygger derfor på en model med sundhedsklynger, hvor regionerne spiller den centrale rolle.

– Jeg forestiller mig, at sundhedsvæsenet fremover organiseres i sundhedsklynger, der ledes af sundhedsområdets tre vigtigste aktører – regionerne, kommunerne og de privatpraktiserende læger – samlet i en fælles regional ledelse.

De enkelte sundhedsklynger skal være konstrueret omkring akutsygehusene, og ledelsen af de enkelte sundhedsklynger skal være præget af ligeværdighed med fokus på populationsansvar, altså områdets borgere, forklarer Kjeld Møller Pedersen:

– I fremtiden går det simpelthen ikke, hvis hver kommune, hvert hospital og hver praktiserende læge bestemmer selv. Så hænger sundhedsvæsenet ikke sammen, siger Kjeld Møller Pedersen, der har fremsat forslaget om sundhedsklynger sammen med Frede Olesen, professor i almen medicin, og Leif Vestergaard Pedersen, tidligere adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og sundhedsdirektør i Region Midtjylland.

– Sådan et forslag vil udnytte regionernes kompetencer og sikre den nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet, som politikerne efterlyser. Borgerne vil nok være lidt mere ligeglade. De vil bare have en god og hurtig behandling for deres lidelser, siger cand.oecon. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Læs mere: Lægeforeningens politikpapir – Tæt på patienten 

Læs mere: De rette kompetencer på rette sted på rette tid

Download gratis whitepaper: Udviklingstendenser og muligheder inden for vagtplanssystemer

Mest Læste

Annonce